| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.15.251 (lg) / ec2-44-192-15-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:ffb::2cc0:ffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BULSATCOM-BG-AS AS43205

as-block:    AS43075 - AS44168
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-12-11T15:09:58Z
last-modified: 2023-12-11T15:09:58Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43205
as-name:    BULSATCOM-BG-AS
descr:     Sofia
descr:     Bulgaria
org:      ORG-BA344-RIPE
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-BULSATCOM
import:     from AS12615 accept ANY
export:     to AS12615 announce AS-BULSATCOM
import:     from AS12956 accept ANY
export:     to AS12956 announce AS-BULSATCOM
import:     from AS9002 accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-BULSATCOM
import:     from AS5511 accept ANY
export:     to AS5511 announce AS-BULSATCOM
import:     from AS6695 accept ANY
export:     to AS6695 announce AS-BULSATCOM
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-BULSATCOM
import:     from AS8390 accept ANY
export:     to AS8390 announce AS-BULSATCOM
import:     from AS8717 accept ANY
export:     to AS8717 announce AS-BULSATCOM
import:     from AS57344 accept ANY
export:     to AS57344 announce AS-BULSATCOM
import:     from AS9070 accept ANY
export:     to AS9070 announce AS-BULSATCOM
import:     from AS34224 accept ANY
export:     to AS34224 announce AS-BULSATCOM
import:     from AS41313 accept ANY
export:     to AS41313 announce AS-BULSATCOM
import:     from AS8928 accept ANY
export:     to AS8928 announce AS-BULSATCOM
import:     from AS44901 accept ANY
export:     to AS44901 announce AS-BULSATCOM
import:     from AS31042 accept ANY
export:     to AS31042 announce AS-BULSATCOM
import:     from AS41703 accept AS41703
export:     to AS41703 announce ANY
import:     from AS39246 accept AS39246
export:     to AS39246 announce ANY
import:     from AS51614 accept AS51614
export:     to AS51614 announce ANY
import:     from AS57765 accept AS57765
export:     to AS57765 announce ANY
import:     from AS44101 accept AS44101
export:     to AS44101 announce ANY
import:     from AS197053 accept AS197053
export:     to AS197053 announce ANY
import:     from AS21415 accept AS21415
export:     to AS21415 announce ANY
import:     from AS59466 accept AS59466
export:     to AS59466 announce ANY
import:     from AS8877 accept AS-POWER
export:     to AS8877 announce ANY
import:     from AS26415 accept AS26415
export:     to AS26415 announce ANY
import:     from AS202634 accept AS202634
export:     to AS202634 announce ANY
import:     from AS204639 accept AS-HTECH
export:     to AS204639 announce ANY
import:     from AS31210 accept AS-DTEL-IX
export:     to AS31210 announce AS-BULSATCOM
import:     from AS210039 accept AS210039
export:     to AS210039 announce ANY
import:     from AS209681 accept AS209681
export:     to AS209681 announce ANY
import:     from AS47872 accept AS-SOFIA-CONNECT
export:     to AS47872 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31210 accept AS-DTEL-IX-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31210 announce AS-BULSATCOM-V6
admin-c:    NHH666
tech-c:     BNL1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BULSATCOM-MNT
created:    2007-06-26T07:50:55Z
last-modified: 2023-10-14T14:18:13Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BA344-RIPE
org-name:    Bulsatcom EOOD
country:    BG
org-type:    LIR
address:    bul.Carigradsko shose 7km, ZIT2, Fl.4
address:    1784
address:    Sofia
address:    BULGARIA
geoloc:     42.647139 23.401133
phone:     +35924119646
fax-no:     +35924119459
abuse-c:    BSC17-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    BULSATCOM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     BULSATCOM-MNT
created:    2010-06-09T10:13:12Z
last-modified: 2023-03-03T16:07:07Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Blagovest Lazarov
address:    Bulsatcom EAD.
address:    Bul. Carigradsko Shosse 7km, ZIT 2
address:    1784, Sofia
phone:     +359 2 4119646
fax-no:     +359 2 4119459
nic-hdl:    BNL1-RIPE
mnt-by:     BLA-MNT
created:    2002-06-07T10:10:03Z
last-modified: 2019-06-14T12:52:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Nikolay Hristov
address:    Bulsatcom
address:    bul.Carigradsko shose 7km, ZIT2, Fl.2
address:    1000 Sofia
address:    Bulgaria
phone:     +359 2 4119646
fax-no:     +359 2 4119459
nic-hdl:    NHH666
mnt-by:     nhh666-mnt
created:    2002-10-03T08:16:35Z
last-modified: 2014-08-19T11:04:50Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]