| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.236.245.255 (lg) / ec2-34-236-245-255.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ec:f5ff::22ec:f5ff (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TELEMATIKA-AS AS43201

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43201
as-name:    TELEMATIKA-AS
org:      ORG-TL499-RIPE
import:     from AS9002 accept ANY
export:     to AS9002 announce AS43201
import:     from AS12389 accept ANY
export:     to AS12389 announce AS43201
import:     from AS8631 accept AS-MSKROUTESERVER
export:     to AS8631 announce as-set-tele-matika
admin-c:    AG22643-RIPE
admin-c:    VB5576-RIPE
tech-c:     AG22643-RIPE
tech-c:     VB5576-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ru-tele-matika-1-mnt
created:    2018-07-19T13:14:32Z
last-modified: 2020-06-30T19:56:24Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TL499-RIPE
org-name:    Telematika LLC
org-type:    LIR
address:    prospekt Voroshilovskii, 2/2 ofis 914
address:    344006
address:    Rostov-na-Donu
address:    RUSSIAN FEDERATION
admin-c:    AG22643-RIPE
admin-c:    VB5576-RIPE
tech-c:     AG22643-RIPE
tech-c:     VB5576-RIPE
abuse-c:    AR47496-RIPE
mnt-ref:    ru-tele-matika-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ru-tele-matika-1-mnt
created:    2018-07-18T07:47:28Z
last-modified: 2019-02-14T11:24:08Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +7 (863) 308-01-97

person:     Artur Godovanik
address:    prospekt Voroshilovskii, 2/2 office 901
address:    344006
address:    Rostov-na-Donu
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 (863) 30-80-197
nic-hdl:    AG22643-RIPE
mnt-by:     ru-tele-matika-1-mnt
created:    2018-07-18T07:47:27Z
last-modified: 2019-02-14T11:19:09Z
source:     RIPE

person:     Vladimir Bobylev
address:    344006
address:    RUSSIAN FEDERATION
address:    Rostov-na-donu
address:    Parashuntaya str 44
phone:     +7 (863) 30-80-197
nic-hdl:    VB5576-RIPE
mnt-by:     ru-tele-matika-1-mnt
created:    2016-01-06T08:10:33Z
last-modified: 2019-02-14T11:17:58Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]