| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.12.157 (lg) / ec2-18-206-12-157.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:c9d::12ce:c9d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GL-IX-AS AS43190

as-block:    AS42961 - AS44168
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-06-14T15:02:10Z
last-modified: 2023-06-14T15:02:10Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43190
as-name:    GL-IX-AS
org:      ORG-GIE2-RIPE
remarks:    /* Transit */
import:     from AS39637 accept ANY
export:     to AS39637 announce AS-GLIX
import:     from AS24785 accept ANY
export:     to AS24785 announce AS-GLIX
import:     from AS20562 accept AS-OPENPEERINGPEERS
export:     to AS20562 announce AS-GLIX
remarks:    /* AMS-ix RS */
import-via:   AS6777 from AS-ANY accept ANY
export-via:   AS6777 to AS-ANY announce AS-GLIX
remarks:    /* Peering */
import:     from AS43190:AS-AMSIX-PEERS accept ANY
export:     to AS43190:AS-AMSIX-PEERS announce AS-GLIX
import:     from AS43190:AS-NLIX-PEERS accept ANY
export:     to AS43190:AS-NLIX-PEERS announce AS-GLIX
remarks:    /*
remarks:    * For peering requests, please contact peering@gl-ix.net
remarks:    */
admin-c:    GD3023-RIPE
tech-c:     GD3023-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-GL-IX
created:    2007-06-21T12:19:13Z
last-modified: 2018-09-04T10:25:00Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GIE2-RIPE
org-name:    Totaalnet Internet Works B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Impact 75
address:    6921RZ
address:    Duiven
address:    NETHERLANDS
phone:     +31263844944
fax-no:     +31263844900
admin-c:    GD3023-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-GL-IX
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-GL-IX
abuse-c:    GD3023-RIPE
created:    2004-12-02T09:30:10Z
last-modified: 2020-12-16T13:16:08Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Gl-IX DBM
address:    Impact 75
address:    6921 RZ
address:    Duiven, Netherlands
mnt-by:     MNT-GL-IX
admin-c:    MdW34-RIPE
admin-c:    MZ2339-RIPE
admin-c:    RL14142-RIPE
tech-c:     MZ2339-RIPE
tech-c:     RL14142-RIPE
tech-c:     MB55243-RIPE
tech-c:     BVL115-RIPE
nic-hdl:    GD3023-RIPE
created:    2006-09-29T09:48:19Z
last-modified: 2023-09-29T09:26:52Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@gl-ix.net
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]