| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.91.121.255 (lg) / ec2-54-91-121-255.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:365b:79ff::365b:79ff (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AGAVA3 AS43146

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43146
as-name:    AGAVA3
org:      ORG-nrRL1-RIPE
admin-c:    RGRU-RIPE
tech-c:     ARP-RIPE
remarks:    http://hosting.agava.ru, http://servers.agava.ru
remarks:
remarks:    ----------------------------------------------
remarks:    IPv4 Routing Policy
remarks:    ----------------------------------------------
remarks:
remarks:    Upstreams
remarks:    ----------------------------------------------
import:     from AS3216 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3216 announce AS-AGAVA
import:     from AS197695 accept ANY
export:     to AS197695 announce AS-AGAVA
import:     from AS12695 action pref=100; accept ANY
export:     to AS12695 announce AS-AGAVA
import:     from AS9002 action pref=100; accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-AGAVA
import:     from AS49063 action pref=90; accept ANY
export:     to AS49063 announce AS43146
import:     from AS57494 action pref=100; accept ANY
export:     to AS57494 announce AS43146
remarks:
remarks:    Peers
remarks:    ----------------------------------------------
import:     from AS8631 action pref=300; accept AS-MSKROUTESERVER
export:     to AS8631 announce AS-AGAVA
import:     from AS50952 action pref=400; accept AS-DATAIX
export:     to AS50952 announce AS-AGAVA
remarks:
remarks:    Clients
remarks:    ----------------------------------------------
import:     from AS8849 action pref=100; accept AS8849
export:     to AS8849 announce AS43146
import:     from AS197561 action pref=100; accept AS197561
export:     to AS197561 announce ANY
import:     from AS49992 action pref=100; accept AS-KRUKOVER
export:     to AS49992 announce AS43146
import:     from AS60592 action pref=100; accept AS60592
export:     to AS60592 announce AS43146
import:     from AS50798 action pref=100; accept AS50798
export:     to AS50798 announce AS43146
remarks:
remarks:    ----------------------------------------------
remarks:    IPv6 Routing Policy
remarks:    ----------------------------------------------
remarks:
remarks:    Upstreams
remarks:    ----------------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3216 action pref=200; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3216 announce AS-AGAVA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12695 action pref=200; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12695 announce AS-AGAVA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49063 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49063 announce AS-AGAVA
remarks:
remarks:
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     REGRU-MNT
created:    2007-06-14T11:39:56Z
last-modified: 2019-02-26T09:52:32Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-nrRL1-RIPE
org-name:    "Domain names registrar REG.RU", Ltd
org-type:    LIR
address:    Office 326, house 3, Vassily Petushkova st.
address:    125476
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
admin-c:    RGRU-RIPE
mnt-ref:    REGRU-MNT
mnt-ref:    AS2118-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     REGRU-MNT
abuse-c:    RGRU-RIPE
created:    2011-02-21T11:14:37Z
last-modified: 2017-05-11T10:21:02Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +79261262626
fax-no:     +74954915553

role:      Reg.Ru Network Operations
address:    Russia, Moscow, Vassily Petushkova st., house 3, Office 326
remarks:    NOC e-mail: noc@reg.ru
remarks:    User support: support@reg.ru
remarks:    SPAM reports: abuse@reg.ru
phone:     +7 (495) 580-11-11
fax-no:     +7 (495) 491-55-53
admin-c:    ARP-RIPE
tech-c:     ARP-RIPE
tech-c:     AH9460-RIPE
nic-hdl:    RGRU-RIPE
mnt-by:     REGRU-MNT
abuse-mailbox: abuse@reg.ru
created:    2011-03-30T12:49:27Z
last-modified: 2014-12-23T12:18:22Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Pavel Arbuzov
address:    house 3, Vassily Petushkov str., Moscow, Russia, 125476
phone:     +74955140573
nic-hdl:    ARP-RIPE
mnt-by:     REGRU-MNT
created:    2011-02-24T13:00:30Z
last-modified: 2011-02-24T13:00:30Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]