| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.13.53 (lg) / ec2-3-236-13-53.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d35::3ec:d35 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ETERNA AS43113

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43113
as-name:    ETERNA
org:      ORG-PL117-RIPE
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS5617 announce AS43113
import:     from AS43447 accept ANY
export:     to AS43447 announce AS43113
admin-c:    MO3633-RIPE
tech-c:     MO3633-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TPNET
created:    2017-02-21T12:07:25Z
last-modified: 2020-11-16T18:00:29Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-PT1-RIPE

organisation:  ORG-PL117-RIPE
org-name:    Piotr Lukasik "ETERNA"
org-type:    OTHER
address:    ul.Parkowa 6
address:    24-300 Opole Lubelskie
address:    Polska
abuse-c:    AR24746-RIPE
phone:     +48 81 827 40 27
fax-no:     +48 81 475 43 42
mnt-by:     TPNET
mnt-ref:    TPNET
created:    2010-11-10T11:49:49Z
last-modified: 2017-05-11T08:15:00Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Miroslaw Oleszczuk
address:    Piotr Lukasik "ETERNA"
address:    ul.Parkowa 6
address:    24-300 Opole Lubelskie
address:    Polska
phone:     +48 81 475 41 06
nic-hdl:    MO3633-RIPE
mnt-by:     NETIA-MNT
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
created:    2010-11-10T11:54:42Z
last-modified: 2013-01-29T11:06:37Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]