| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.230.154.90 (lg) / ec2-3-230-154-90.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e6:9a5a::3e6:9a5a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GARM-AS AS43108

as-block:    AS43075 - AS44168
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-12-11T15:09:58Z
last-modified: 2023-12-11T15:09:58Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43108
as-name:    GARM-AS
org:      ORG-GL213-RIPE
remarks:    *** Uplinks and peers ***
remarks:    ** BALTKOM-AS **
default:    to AS20910
import:     from AS20910 accept ANY
export:     to AS20910 announce AS-GARMTECH
remarks:    ** TELENETSIA-AS **
import:     from AS24589 accept ANY
export:     to AS24589 announce AS-GARMTECH
remarks:    ** RMDK **
import:     from AS212451 accept AS212451
export:     to AS212451 announce AS-GARMTECH
remarks:    ** EDOMREG **
import:     from AS60320 accept AS60320
export:     to AS60320 announce AS-GARMTECH
admin-c:    MX2007-RIPE
tech-c:     MX2007-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     GARMTECH-MNT
created:    2007-06-07T11:42:54Z
last-modified: 2021-06-07T12:13:32Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-EDRO1-RIPE

organisation:  ORG-GL213-RIPE
org-name:    GARMTECH LP
country:    GB
org-type:    OTHER
address:    St.3087, 15 Bell str., St.Andrews, KY16 9UR, United Kingdom
abuse-c:    AR19036-RIPE
mnt-ref:    GARMTECH-MNT
mnt-by:     GARMTECH-MNT
created:    2016-05-24T09:42:40Z
last-modified: 2022-12-01T16:27:34Z
source:     RIPE # Filtered

person:     James Dickins
address:    St.3087, 15 Bell str., St.Andrews, KY16 9UR, UK
phone:     +441315070118
nic-hdl:    MX2007-RIPE
mnt-by:     GARMTECH-MNT
created:    2007-06-06T14:14:01Z
last-modified: 2023-03-03T15:28:31Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]