| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.22.242 (lg) / ec2-44-192-22-242.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:16f2::2cc0:16f2 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RIA-AS AS43104

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43104
as-name:    RIA-AS
org:      ORG-RIA1-RIPE
import:     from AS12578 action pref=200; accept AS-LATVIA
import:     from AS6747 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8194 accept ANY
export:     to AS12578 announce AS43104
export:     to AS6747 announce AS43104
export:     to AS8194 announce AS43104
admin-c:    AK7412-RIPE
tech-c:     AK7412-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     LTK
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2007-06-06T13:41:31Z
last-modified: 2020-02-13T07:41:14Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-LA16-RIPE

organisation:  ORG-RIA1-RIPE
org-name:    SJSC RIGA International Airport
org-type:    Other
address:    Lidosta "Riga" 10/1
address:    LV-1053, Riga, Latvia
abuse-c:    AR27337-RIPE
mnt-ref:    LTK
mnt-by:     LTK
created:    2007-05-31T13:59:48Z
last-modified: 2014-11-17T22:30:28Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Aleksandrs Kuharjonoks
address:    Starptautiska lidosta "Riga"
address:    Lidosta "Riga" 10/1
address:    LV-1053, Riga, Latvia
phone:     +371-67207361
nic-hdl:    AK7412-RIPE
created:    2007-05-31T12:45:31Z
last-modified: 2016-04-06T22:22:42Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]