| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ONETELECOM-AS AS43103

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43103
as-name:    ONETELECOM-AS
org:      ORG-SA64-RIPE
import:     from AS3255 accept any
import:     from AS8192 accept AS8192
import:     from AS207802 accept AS207802
import:     from AS41285 accept ANY
import:     from AS35320 accept ANY
import:     from AS12294 accept ANY
import:     from AS6876 accept AS-TENET-UA
import:     from AS34661 accept AS-BRIZ-TO-ODIX
import:     from AS12687 accept AS-URAN-UA
import:     from AS41478 accept AS-TAVRIA
import:     from AS196824 accept AS196824
import:     from AS29475 accept AS29475
import:     from AS47664 accept AS47664
import:     from AS51657 accept AS51657
import:     from as52191 accept AS-LOCALKA
import:     from AS57242 accept AS57242
import:     from AS13249 accept ANY
import:     from AS48674 accept AS-DKLAN
import:     from AS201260 accept AS201260
import:     from AS197221 accept AS197221
import:     from AS44837 accept AS44837
import:     from AS48924 accept AS-VOLSBUD
import:     from AS57981 accept AS57981
import:     from AS197781 accept AS197781
import:     from AS202067 accept AS202067
import:     from AS60307 accept AS60307
export:     to AS3255 announce AS-ONETELECOM
export:     to AS8192 announce AS-ONETELECOM
export:     to AS207802 announce any
export:     to AS41285 announce AS-ONETELECOM
export:     to AS35320 announce AS-ONETELECOM
export:     to AS12294 announce AS-ONETELECOM
export:     to AS6876 announce AS-ONETEL-TO-TENET
export:     to AS34661 announce AS-ONETELECOM
export:     to AS13249 announce AS-ONETELECOM
export:     to AS12687 announce any
export:     to AS41478 announce any
export:     to AS196824 announce any
export:     to AS29475 announce any
export:     to AS47664 announce any
export:     to AS51657 announce any
export:     to AS52191 announce any
export:     to AS57242 announce any
export:     to AS48674 announce any
export:     to AS201260 announce any
export:     to AS197221 announce any
export:     to AS44837 announce any
export:     to AS48924 announce any
export:     to AS57981 announce any
export:     to AS197781 announce any
export:     to AS202067 announce any
export:     to AS60307 announce any
admin-c:    OTO1-RIPE
tech-c:     OTT1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-ONETEL
created:    2007-06-06T12:57:39Z
last-modified: 2021-11-22T10:35:17Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SA64-RIPE
org-name:    ONE TELECOM ltd
country:    UA
org-type:    LIR
address:    Lustdorfskaya doroga 140a office 312
address:    65014
address:    Odessa
address:    UKRAINE
phone:     +380487774909
fax-no:     +380487846552
admin-c:    PDIL1-RIPE
admin-c:    AP10787-RIPE
admin-c:    RP999-RIPE
admin-c:    SVR18-RIPE
mnt-ref:    UKFISP-MNT
mnt-ref:    MNT-ONETEL
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-ONETEL
abuse-c:    OTT1-RIPE
created:    2004-04-17T12:10:10Z
last-modified: 2020-12-16T12:39:27Z
source:     RIPE # Filtered

role:      One Telecom tech staff
address:    Vice Admiral Gukov 2, app. 14
address:    Odessa, Ukraine
abuse-mailbox: abuse@onetelecom.od.ua
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    Points of contact for ONE TELECOM ltd Network Operations
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    Routing and peering issues: noc@onetelecom.od.ua
remarks:    SPAM issues:         abuse@onetelecom.od.ua
remarks:    Network security issues:   abuse@onetelecom.od.ua
remarks:    Mail issues:         postmaster@onetelecom.od.ua
remarks:    General information:     office@onetelecom.od.ua
remarks:    ------------------------------------------------------
admin-c:    OTts1-RIPE
tech-c:     OTts1-RIPE
nic-hdl:    OTT1-RIPE
mnt-by:     MNT-ONETEL
created:    2007-06-04T09:16:53Z
last-modified: 2013-03-26T13:20:14Z
source:     RIPE # Filtered

role:      One Telecom office
address:    Lustdorfskaya Doroga str.140a, app. 312, Odessa, Ukraine
admin-c:    SA3670-RIPE
tech-c:     OTT1-RIPE
nic-hdl:    OTo1-RIPE
mnt-by:     MNT-ONETEL
created:    2007-06-04T11:54:54Z
last-modified: 2008-12-09T09:09:15Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]