| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.108.182 (lg) / ec2-18-207-108-182.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:6cb6::12cf:6cb6 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EFIGENCE-AS AS43091

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43091
as-name:    EFIGENCE-AS
org:      ORG-ARTE1-RIPE
import:     from AS15694 action pref=100; accept ANY
export:     to AS15694 announce AS43091
import:     from AS24748 action pref=50; accept ANY
export:     to AS24748 announce AS43091
import:     from AS8545 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8545 announce AS43091
import:     from AS29314 action pref=50; accept ANY
export:     to AS29314 announce AS43091
admin-c:    EFI42-RIPE
tech-c:     EFI42-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ARTEGENCE-MNT
mnt-by:     ATMAN-MNT
created:    2007-06-05T07:31:55Z
last-modified: 2019-03-26T14:52:32Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-AS25-RIPE

organisation:  ORG-ARTE1-RIPE
org-name:    Efigence S.A.
org-type:    OTHER
address:    ul. Woloska 9a
address:    00-583 Warsaw
address:    Poland
phone:     +48 222961020
fax-no:     +48 223801314
abuse-c:    ENOC7-RIPE
admin-c:    EFI42-RIPE
tech-c:     EFI42-RIPE
mnt-ref:    ARTEGENCE-MNT
mnt-by:     ARTEGENCE-MNT
created:    2007-05-24T12:47:36Z
last-modified: 2019-03-26T14:56:28Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Efigence Network Operation Centre
address:    ul. Woloska 9a
address:    00-583 Warsaw
address:    Poland
phone:     +48 222961020
nic-hdl:    EFI42-RIPE
mnt-by:     ARTEGENCE-MNT
created:    2013-06-03T16:00:59Z
last-modified: 2017-10-30T22:27:09Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]