| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DANAR-WOJTYSIAK-AS AS43073

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43073
as-name:    DANAR-WOJTYSIAK-AS
org:      ORG-AWTA3-RIPE
import:     FROM AS48850 ACCEPT ANY
export:     TO AS48850 ANNOUNCE AS-Danar
import:     FROM AS3257 ACCEPT ANY
export:     TO AS3257 ANNOUNCE AS-Danar
import:     FROM AS201439 ACCEPT ANY
export:     TO AS201439 ANNOUNCE AS-Danar
import:     from AS9002 accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-Danar
import:     from AS49386 accept ANY
export:     to AS49386 announce AS-Danar
import:     from AS203620 accept ANY
export:     to AS203620 announce AS-Danar
import:     from AS62081 accept ANY
export:     to AS62081 announce AS-Danar
export:     to AS6830 announce AS-Danar
import:     from AS6830 accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-Danar
admin-c:    AW3387-RIPE
tech-c:     AW3387-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     MNT-DANAR
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2007-06-01T12:04:46Z
last-modified: 2020-11-30T12:01:04Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AWTA3-RIPE
org-name:    Artur Wojtysiak trading as Danar Wojtysiak
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Dzialkowa 1
address:    82-550
address:    Prabuty
address:    POLAND
phone:     +48791334345
admin-c:    AW6484-RIPE
tech-c:     AW6484-RIPE
abuse-c:    AR53815-RIPE
mnt-ref:    MNT-DANAR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-DANAR
created:    2019-07-10T07:12:29Z
last-modified: 2020-12-16T13:36:22Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Artur Wojtysiak
address:    Danar Wojtysiak Sp. J.
address:    UL. Warszawska 12/4
address:    82-550 Prabuty
phone:     +48791334345
fax-no:     +48552613425
nic-hdl:    AW3387-RIPE
mnt-by:     MNT-DANAR
created:    2011-12-14T11:36:12Z
last-modified: 2017-06-09T20:20:56Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]