| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.175.248.25 (lg) / ec2-35-175-248-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23af:f819::23af:f819 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DANAR-WOJTYSIAK-AS AS43073

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43073
as-name:    DANAR-WOJTYSIAK-AS
org:      ORG-ARWO1-RIPE
import:     FROM AS48850 ACCEPT ANY
export:     TO AS48850 ANNOUNCE AS-Danar
import:     FROM AS3257 ACCEPT ANY
export:     TO AS3257 ANNOUNCE AS-Danar
import:     FROM AS201439 ACCEPT ANY
export:     TO AS201439 ANNOUNCE AS-Danar
import:     from AS9002 accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-Danar
import:     from AS49386 accept ANY
export:     to AS49386 announce AS-Danar
import:     from AS203620 accept ANY
export:     to AS203620 announce AS-Danar
import:     from AS62081 accept ANY
export:     to AS62081 announce AS-Danar
export:     to AS6830 announce AS-Danar
import:     from AS6830 accept ANY
admin-c:    ARWO1-RIPE
tech-c:     ARWO1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     MNT-DANAR
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2007-06-01T12:04:46Z
last-modified: 2019-04-09T20:23:08Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-TS16-RIPE

organisation:  ORG-ARWO1-RIPE
org-name:    Danar Wojtysiak Sp. J.
org-type:    OTHER
address:    Poland, Dzialkowa 1 82-550 Prabuty
abuse-c:    AR22759-RIPE
mnt-ref:    MNT-DANAR
mnt-by:     MNT-DANAR
admin-c:    ARWO1-RIPE
created:    2007-05-15T20:07:39Z
last-modified: 2018-12-05T22:14:59Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Artur Wojtysiak
address:    Poland, ul. Warszawska 12/4 82-550 Prabuty
mnt-by:     MNT-DANAR
phone:     +48791334345
nic-hdl:    ARWO1-RIPE
created:    2007-05-15T19:52:22Z
last-modified: 2017-06-09T20:12:34Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]