| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.40.195 (lg) / ec2-44-200-40-195.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:28c3::2cc8:28c3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IT-NRW AS43066

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43066
as-name:    IT-NRW
org:      ORG-LfDu1-RIPE
import:     from AS3320 accept ANY
import:     from AS680 accept ANY
export:     to AS3320 announce AS43066
export:     to AS680 announce AS43066
admin-c:    LVN10-RIPE
tech-c:     LVN10-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LDS_NRW-MNT
mnt-by:     DTAG-RR
created:    2009-01-08T15:52:43Z
last-modified: 2017-11-15T09:53:48Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LFDU1-RIPE
org-name:    Information und Technik Nordrhein-Westfalen
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Mauerstrasse 51
address:    D-40476
address:    Duesseldorf
address:    GERMANY
phone:     +4921194492350
fax-no:     +4921194498350
admin-c:    PG2775-RIPE
admin-c:    MB9075-RIPE
admin-c:    TK6172-RIPE
admin-c:    AM46243-RIPE
admin-c:    CG10898-RIPE
abuse-c:    AR14644-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    LDS_NRW-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     LDS_NRW-MNT
created:    2007-12-14T13:54:06Z
last-modified: 2022-05-04T08:28:15Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Service-Desk IT.NRW
address:    Information und Technik NRW
address:    Mauerstr. 51
address:    D-40476 Duesseldorf
admin-c:    MB9075-RIPE
admin-c:    PG2775-RIPE
tech-c:     MB9075-RIPE
nic-hdl:    LVN10-RIPE
mnt-by:     LDS_NRW-MNT
created:    2008-02-18T15:51:40Z
last-modified: 2016-08-25T08:22:21Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]