| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  iitss AS43059

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43059
as-name:    iitss
org:      ORG-ISST2-RIPE
import:     from AS48961 accept ANY
export:     to AS48961 announce AS43059
import:     from AS64474 accept ANY
export:     to AS64474 announce AS43059
export:     to AS48961 announce AS43059
import:     from AS48961 accept ANY
admin-c:    NT4421-RIPE
tech-c:     NT4421-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-uk-itsupport-1-MNT
created:    2019-07-30T07:20:03Z
last-modified: 2021-09-10T12:14:16Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ISST2-RIPE
org-name:    IT Support Services Team Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Freedom House, 2 Rutherford Way
address:    GL51 9TU
address:    Cheltenham
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +441242569956
admin-c:    NT4421-RIPE
tech-c:     NT4421-RIPE
abuse-c:    AR64850-RIPE
mnt-ref:    lir-uk-itsupport-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-uk-itsupport-1-MNT
created:    2021-09-01T14:11:24Z
last-modified: 2021-09-01T14:11:24Z
source:     RIPE # Filtered

role:      NOC Team
address:    UNITED KINGDOM
address:    Cheltenham
address:    GL51 9TU
address:    Freedom House, 2 Rutherford Way
phone:     +441242569956
nic-hdl:    NT4421-RIPE
mnt-by:     lir-uk-itsupport-1-MNT
created:    2021-09-01T14:11:23Z
last-modified: 2021-09-01T17:25:59Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]