| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.92.49 (lg) / ec2-44-192-92-49.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:5c31::2cc0:5c31 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CHOKOLOVKA-AS AS43050

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43050
as-name:    CHOKOLOVKA-AS
descr:     ChokolovkaNet
org:      ORG-DI18-RIPE
import:     from AS35297 action pref=140; accept ANY
export:     to AS35297 announce AS-CHOKOLOVKA
import:     from AS43668 action pref=140; accept ANY
export:     to AS43668 announce AS-CHOKOLOVKA
import:     from AS44820 action pref=100; accept AS44820
export:     to AS44820 announce ANY
admin-c:    CHOK-RIPE
tech-c:     CHOK-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CHOKOLOVKA-MNT
created:    2007-05-30T12:04:25Z
last-modified: 2023-01-05T13:24:43Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LU47-RIPE

organisation:  ORG-DI18-RIPE
org-name:    Ivankov Daniil Eliseevich
country:    UA
org-type:    OTHER
address:    Kyiv, Ukraine
phone:     +38044 2236800
abuse-c:    CHOK-RIPE
admin-c:    CHOK-RIPE
mnt-ref:    CHOKOLOVKA-MNT
mnt-by:     CHOKOLOVKA-MNT
created:    2009-07-22T12:56:18Z
last-modified: 2022-12-01T16:22:20Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Chokolovka NOC
address:    Ukraine, Kiev
phone:     +38044 2236800
abuse-mailbox: abuse@chokolovka.net
admin-c:    IDE81-RIPE
nic-hdl:    CHOK-RIPE
mnt-by:     CHOKOLOVKA-MNT
remarks:    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
remarks:    Technical contact............ : support@chokolovka.net
remarks:    Billing contact.............. : billing@chokolovka.net
remarks:    Spam,attacks,virus reports... : abuse@chokolovka.net
remarks:    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
created:    2014-07-22T09:26:34Z
last-modified: 2015-03-05T18:06:23Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]