| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.160.97 (lg) / ec2-18-207-160-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:a061::12cf:a061 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SEZNAM-CZ AS43037

as-block:    AS42961 - AS44168
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-06-14T15:02:10Z
last-modified: 2023-06-14T15:02:10Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43037
as-name:    SEZNAM-CZ
org:      ORG-Sa508-RIPE
import:     from AS9148 accept ANY
import:     from AS5610 accept ANY
export:     to AS9148 announce AS43037
export:     to AS5610 announce AS43037
export:     to AS5610 announce AS200600
admin-c:    SZN5-RIPE
tech-c:     SZN5-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SEZNAM-MNT
created:    2007-05-29T08:00:03Z
last-modified: 2017-11-15T09:48:45Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SA508-RIPE
org-name:    Seznam.cz, a.s.
country:    CZ
org-type:    LIR
address:    Radlicka 3294/10
address:    15000
address:    Prague 5
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420234694111
fax-no:     +420234694115
admin-c:    PZ172-RIPE
admin-c:    FEIX-RIPE
abuse-c:    AD10910-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SEZNAM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SEZNAM-MNT
created:    2007-05-01T10:11:05Z
last-modified: 2020-12-16T12:39:31Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Seznam.cz IT department
address:    Radlicka 3294/10 150 00 Prague 5 Czech Republic
phone:     +420 602 126 570
abuse-mailbox: abuse@seznam.cz
admin-c:    PZ172-RIPE
tech-c:     SZN11-RIPE
tech-c:     SZN10-RIPE
nic-hdl:    SZN5-RIPE
mnt-by:     SEZNAM-MNT
created:    2007-05-06T15:50:27Z
last-modified: 2015-07-03T13:19:00Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]