| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.153.100.128 (lg) / ec2-35-153-100-128.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2399:6480::2399:6480 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HNET-AS AS42991

as-block:    AS42961 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42991
as-name:    HNET-AS
org:      ORG-BL43-RIPE
remarks:    ------------------------------------------------------------------------------
remarks:    Upstreams
remarks:
remarks:    _ _ _ TelecomArmenia _ _ _
import:     from AS12297 action pref=200; accept ANY
export:     to AS12297 announce AS42991
remarks:
remarks:    _ _ _ UCOM _ _ _
import:     from AS44395 action pref=100; accept ANY
export:     to AS44395 announce AS42991
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------------------------------
admin-c:    NZ314-RIPE
tech-c:     VM5163-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-HNETFASTNET
created:    2007-05-22T09:06:03Z
last-modified: 2021-03-12T20:00:21Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-LL377-RIPE

organisation:  ORG-BL43-RIPE
org-name:    BioNet LLC
org-type:    OTHER
address:    0009 Armenia, Yerevan, Nalbandyan 7 app15
abuse-c:    AR46052-RIPE
mnt-ref:    MNT-HNETFASTNET
mnt-by:     MNT-HNETFASTNET
created:    2007-05-14T07:52:23Z
last-modified: 2019-03-18T12:15:39Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Nikolay Zapolnov
address:    MO, Vokzalnaya, 8
phone:     +7 926 281 310 11
nic-hdl:    NZ314-RIPE
created:    2007-03-04T09:14:42Z
last-modified: 2017-10-30T21:54:08Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     MNT-GEOSYSTEM-NAVIGATION

person:     Vahagn Melikyan
address:    0009 Armenia, Yerevan, Nalbandyan 7 app15
phone:     +37410547320
nic-hdl:    VM5163-RIPE
mnt-by:     MNT-HNETFASTNET
created:    2014-02-13T15:05:47Z
last-modified: 2014-02-18T16:16:13Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]