| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.236.245.255 (lg) / ec2-34-236-245-255.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ec:f5ff::22ec:f5ff (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASGLBLCOM AS42979

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42979
as-name:    ASGLBLCOM
org:      ORG-SG40-RIPE
remarks:    --------------------- uplinks ---------------------
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-GLOBALCOM_LV
export:     to AS174 announce AS-GLOBALCOM6
import:     from AS9002 accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-GLOBALCOM_LV
export:     to AS9002 announce AS-GLOBALCOM6
remarks:    -------------------- IXP --------------------
import:     from AS43921 accept AS-RIXROUTESERVER
export:     to AS43921 announce AS-GLOBALCOM_LV
export:     to AS43921 announce AS-GLOBALCOM6
import:     from AS8631 accept AS-MSKROUTESERVER
export:     to AS8631 announce AS-GLOBALCOM_LV
export:     to AS8631 announce AS-GLOBALCOM6
import:     from AS43690 accept AS-SPBROUTESERVER
export:     to AS43690 announce AS-GLOBALCOM_LV
export:     to AS43690 announce AS-GLOBALCOM6
remarks:    -------------------- customers --------------------
import:     from AS2588 accept AS-LATNET
export:     to AS2588 announce ANY
import:     from AS24651 accept AS-BALTICOM
export:     to AS24651 announce ANY
import:     from AS39007 accept AS39007 AS33922
export:     to AS39007 announce ANY
import:     from AS12993 accept AS-DEAC
export:     to AS12993 announce ANY
import:     from AS39301 accept AS-TELEVORK
export:     to AS39301 announce ANY
import:     from AS39201 accept AS39201
export:     to AS39201 announce ANY
import:     from AS28886 accept AS-OPTRONET
export:     to AS28886 announce ANY
import:     from AS12539 accept AS-PENKI
export:     to AS12539 announce ANY
import:     from AS8194 accept AS-VITA
export:     to AS8194 announce ANY
import:     from AS33922 accept AS-NTT-IN-EX
export:     to AS33922 announce ANY
import:     from AS49550 accept AS-NTT-LT-2
export:     to AS49550 announce ANY
import:     from AS24607 accept AS-LENET
export:     to AS24607 announce ANY
remarks:    +--------------------------------------------------
remarks:    | x=0 Announce as is
remarks:    | x=1 Prepend +1
remarks:    | x=2 Prepend +2
remarks:    | x=3 Prepend +3
remarks:    | x=4 Prepend +4
remarks:    | x=5 Prepend +5
remarks:    |
remarks:    | 42979:30x $x to Cogent (AS 174)
remarks:    | 42979:60x $x to RETN (AS 9002)
remarks:    | 42979:70x $x to all uplinks
remarks:    | 42979:81x $x to RIX-IX (AS 43921)
remarks:    | 42979:666 Don't announce (blackhole)
remarks:    |
remarks:    | For more information please use the email address
remarks:    | globalcom (at) monitoringacentrs (dot) lv
remarks:    +--------------------------------------------------
remarks:
admin-c:    MC14503-RIPE
tech-c:     MC14503-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     gclv-mnt
mnt-by:     BNK-LT-MNT
created:    2007-05-18T13:27:39Z
last-modified: 2020-05-18T11:58:45Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-SSN2-RIPE

organisation:  ORG-SG40-RIPE
org-name:    SIA Globalcom
org-type:    OTHER
address:    Pernavas iela 43, Riga, LV-1009
phone:     +371 67847755
abuse-c:    MC14503-RIPE
admin-c:    MC14503-RIPE
tech-c:     MC14503-RIPE
mnt-ref:    gclv-mnt
mnt-by:     GCLV-MNT
created:    2007-05-16T11:40:42Z
last-modified: 2019-04-29T07:09:17Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Globalcom SIA
address:    Pernavas Str. 43
abuse-mailbox: globalcom@monitoringacentrs.lv
admin-c:    RB2548-RIPE
nic-hdl:    MC14503-RIPE
mnt-by:     gclv-mnt
created:    2008-11-27T14:44:09Z
last-modified: 2019-04-29T07:07:50Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]