| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SKYNETLINK-AS AS42947

as-block:    AS42383 - AS42959
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42947
as-name:    SKYNETLINK-AS
org:      ORG-SIYR4-RIPE
import:     from AS43833 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS59885 accept ANY
import:     from AS8928 accept ANY
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS15169 accept ANY
import:     from AS2906 accept ANY
import:     from AS-NFLX accept AS-NFLX
import:     from AS32934 accept AS-FACEBOOK
import:     from AS201153 accept ANY
import:     from as-wifibytes-as-set accept ANY
import:     from AS196816 accept ANY
import:     from AS8637 accept ANY
import:     from AS202913 accept ANY
import:     from AS8714 accept ANY
import-via:   AS6777 from AS-ANY EXCEPT AS200738 accept AS-AMS-IX-RS AS-AMS-IX-RS-V6
import:     from AS48793 accept AS-DECIX-MAD-CONNECTED
import:     from AS46489 accept AS-TWITCH
import:     from AS16276 accept AS-OVH
import:     from AS16509 accept AS-AMAZON
import:     from AS13335 accept AS-CLOUDFLARE
import:     from AS8075 accept AS-MICROSOFT
import:     from AS32590 accept AS-VALVE
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
import:     from AS14413 accept ANY
import:     from AS6695 accept AS-DECIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6695 2001:7f8::1a27:5051:c09d at 2001:7f8::a7c3:0:2 accept AS-DECIX-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6695 2001:7f8::1a27:5051:c19d at 2001:7f8::a7c3:0:2 accept AS-DECIX-V6
import:     from AS202205 accept ANY
import:     from AS200810 accept ANY
export:     to AS43833 announce AS-SKYNETLINK
export:     to AS3356 announce AS-SKYNETLINK
export:     to AS59885 announce AS42947
export:     to AS201153 announce AS42947
export:     to as-wifibytes-as-set announce AS42947
export:     to AS196816 announce AS42947
export:     to AS8928 announce AS-SKYNETLINK
export:     to AS202913 announce AS42947
export:     to AS174 announce AS-SKYNETLINK
export:     to AS15169 announce AS-SKYNETLINK
export:     to AS8637 announce AS-SKYNETLINK
export:     to AS2906 announce AS-SKYNETLINK
export:     to AS32934 announce AS-SKYNETLINK
export:     to AS-NFLX announce AS-SKYNETLINK
export-via:   AS6777 to AS-ANY EXCEPT AS200738 announce AS-SKYNETLINK
export:     to AS48793 announce AS-SKYNETLINK
export:     to AS46489 announce AS-SKYNETLINK
export:     to AS16276 announce AS-SKYNETLINK
export:     to AS16509 announce AS-SKYNETLINK
export:     to AS8075 announce AS-SKYNETLINK
export:     to AS13335 announce AS-SKYNETLINK
export:     to AS32590 announce AS-SKYNETLINK
export:     to AS14413 announce AS-SKYNETLINK
export:     to AS20940 announce AS-SKYNETLINK
export:     to AS6695 announce AS-SKYNETLINK
export:     to AS8714 announce AS-SKYNETLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6695 2001:7f8::1a27:5051:c09d at 2001:7f8::a7c3:0:2 announce AS-SKYNETLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6695 2001:7f8::1a27:5051:c19d at 2001:7f8::a7c3:0:2 announce AS-SKYNETLINK
export:     to AS202205 announce AS42947
export:     to AS200810 announce AS42947
admin-c:    SN5701-RIPE
tech-c:     PD8177-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     es-skynetlink-1-mnt
created:    2007-05-11T14:04:20Z
last-modified: 2020-06-24T10:20:44Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SIYR4-RIPE
org-name:    Telfy Telecom S.L.
country:    ES
org-type:    LIR
address:    Avda. De la Constitucin, 9
address:    03158
address:    Catral
address:    SPAIN
phone:     +346190904
admin-c:    PD8177-RIPE
tech-c:     PD8177-RIPE
abuse-c:    AR32870-RIPE
mnt-ref:    es-skynetlink-1-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     es-skynetlink-1-mnt
created:    2015-07-13T14:00:53Z
last-modified: 2020-12-16T12:23:55Z
source:     RIPE # Filtered

role:      TELFY NOC
address:    Avda. De la Constitucin, 9
address:    Catral, Alicante, Spain.
nic-hdl:    SN5701-RIPE
tech-c:     PD8177-RIPE
mnt-by:     es-skynetlink-1-mnt
created:    2015-07-21T12:26:56Z
last-modified: 2017-06-13T01:38:57Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Pablo Dapena
address:    Avda. De la Constitucin, 9
address:    03158
address:    Catral
address:    SPAIN
phone:     +34902006966
nic-hdl:    PD8177-RIPE
mnt-by:     es-skynetlink-1-mnt
created:    2015-07-13T14:00:52Z
last-modified: 2017-02-09T18:03:59Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]