| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.236.191.104 (lg) / ec2-34-236-191-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ec:bf68::22ec:bf68 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ARTEFACT AS42929

as-block:    AS42383 - AS42959
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42929
as-name:    ARTEFACT
remarks:    ARTEFACT - RESEAUX ARTEWAN - DATACENTER ARTEONE
org:      ORG-SA4454-RIPE
descr:     Artewan, Operateur de reseaux et de services
remarks:    https://www.peeringdb.com/asn/42929
remarks:    http://www.artewan.fr/infrastructures-reseaux.html
remarks:    Prefixes Announced (origin by AS42929):
remarks:    ipv4: 185.142.136/22
remarks:    ipv4: 193.33.222/23
remarks:    ipv4: 194.104.36/24
remarks:    ipv4: 193.36.182/24
remarks:    ipv4: 195.8.62/24
remarks:    ipv4: 2.56.80/22
remarks:    ipv4: 45.156.244/22
remarks:    ipv6: 2a07:2d80::/29
remarks:    | Peering policy: Open
remarks:    | We are present at the following public IX
remarks:    | Equinix-IX (Paris)
remarks:    | France-IX (Paris)
remarks:    | Sfinx (Paris)
remarks:    # UPstream IELO-LIAZO
import:     from AS29075 accept ANY
export:     to AS29075 announce AS-ARTEWAN
remarks:    # UPstream BSO Network Solutions
import:     from AS31216 accept ANY
export:     to AS31216 announce AS-ARTEWAN
remarks:    # IX SFINX Members
import:     from AS1304 accept AS-SFINX-RS-MEMBERS
export:     to AS1304 announce AS-ARTEWAN
remarks:    # IX Equinix members
import:     from AS24115 accept ANY
export:     to AS24115 announce AS-ARTEWAN
remarks:    # IX FranceIX Members
import:     from AS51706 accept AS51706:AS-MEMBERS
export:     to AS51706 announce AS-ARTEWAN
remarks:    # IX LyonIX Members
import:     from AS43100 accept AS43100:AS-MEMBERS
export:     to AS43100 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Blackhole RFC1918
import:     from AS112 accept AS112
export:     to AS112 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering APPLE Inc.
import:     from AS714 accept AS-APPLE
export:     to AS714 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering AFNIC NIC France
import:     from AS2484 accept AS-AFNIC
export:     to AS2484 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering AFNIC NIC France
import:     from AS2486 accept AS-AFNIC
export:     to AS2486 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering AT&T EMEA
import:     from AS2686 accept AS2686
export:     to AS2686 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering NETFLIX
import:     from AS2906 accept AS-NFLX
export:     to AS2906 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering PACKET CLEARING HOUSE
import:     from AS3856 accept AS-PCH
export:     to AS3856 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering BOUYGUES TELECOM
import:     from AS5410 accept AS-BOUYGTEL-ISP
export:     to AS5410 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering RIOT
import:     from AS6507 accept AS-RIOT
export:     to AS6507 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering HURRICANE ELECTRIC
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering M-ROOT DNS Server
import:     from AS7500 accept AS-M-ROOT
export:     to AS7500 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering MICROSOFT
import:     from AS8075 accept AS-MICROSOFT
export:     to AS8075 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering CLARANET
import:     from AS8426 accept AS-CLARANET
export:     to AS8426 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering ONE AND ONE
import:     from AS8560 accept AS-1AND1
export:     to AS8560 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering EMIRATES TELECOMMUNICATION
import:     from AS8966 accept AS-EMIX
export:     to AS8966 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering NEURONNEXION
import:     from AS9036 accept AS-NEURONNEXION
export:     to AS9036 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering YAHOO
import:     from AS10310 accept AS-YAHOO
export:     to AS10310 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering INITSET
import:     from AS13030 accept AS-INITSET
export:     to AS13030 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering NERIM
import:     from AS13193 accept AS-NERIM
export:     to AS13193 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering CLOUDFLARE
import:     from AS13335 accept AS-CLOUDFLARE
export:     to AS13335 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering LINKEDIN
import:     from AS14413 accept AS-LINKEDIN
export:     to AS14413 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering WITBE
import:     from AS15436 accept AS-WITBE
export:     to AS15436 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering EDGECAST CDN VERIZON
import:     from AS15133 accept AS-EDGECAST
export:     to AS15133 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering OVH
import:     from AS16276 accept AS-OVH
export:     to AS16276 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering AMAZON
import:     from AS16509 accept AS-AMAZON
export:     to AS16509 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering DROPBOX
import:     from AS19679 accept AS-DROPBOX
export:     to AS19679 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering OPEN PEERING
import:     from AS20562 accept AS-OPENPEERING
export:     to AS20562 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering GITOYEN
import:     from AS20766 accept AS-GITOYEN
export:     to AS20766 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering AKAMAI
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering LIMELIGHT Networks Global
import:     from AS22822 accept AS-LLNW
export:     to AS22822 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering VeriSign Global Registry Services
import:     from AS26415 accept AS-GTLD
export:     to AS26415 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering GANDI
import:     from AS29169 accept AS-GANDI
export:     to AS29169 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering BCS TCHNOLOGIES
import:     from AS29605 accept AS-BCS
export:     to AS29605 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering AXIONE
import:     from AS31167 accept AS-31167
export:     to AS31167 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering AKAMAI PROLEXIC DDoS Mitigation
import:     from AS32787 accept AS-PROLE
export:     to AS32787 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering FACEBOOK
import:     from AS32934 accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering HIVANE
import:     from AS34019 accept AS-HIVANE
export:     to AS34019 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering CELESTE
import:     from AS34177 accept AS-CELESTE
export:     to AS34177 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering NETWORTH Telecom
import:     from AS35283 accept AS-NETWORTH
export:     to AS35283 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering EURAFIBRE
import:     from AS35625 accept AS-ATE
export:     to AS35625 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering SEACOM
import:     from AS37100 accept AS-SEACOM
export:     to AS37100 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering FULLSAVE
import:     from AS39405 accept AS-FULLSAVE
export:     to AS39405 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering OXYMIUM
import:     from AS41157 accept AS-OXYMIUM
export:     to AS41157 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering BRETAGNE TELECOM
import:     from AS42845 accept AS42845
export:     to AS42845 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering ADELI
import:     from AS43142 accept AS-ADELINOVIUS
export:     to AS43142 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering RUNISO-CLARANET
import:     from AS44099 accept AS44099
export:     to AS44099 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering Datacenter ArteOne
import:     from AS44606 accept AS44606
export:     to AS44606 announce ANY
remarks:    #
remarks:    # Peering TWITCH Inc.
import:     from AS46489 accept AS-TWITCH
export:     to AS46489 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering ERRE ELLE Net
import:     from AS47406 accept AS-RLNET
export:     to AS47406 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering OPEN-IP
import:     from AS48504 accept AS-OpenIP
export:     to AS48504 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering NEW CONTINUUM
import:     from AS53264 accept AS-CDC
export:     to AS53264 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering QUANTIL Networks
import:     from AS54994 accept AS-QUANTIL
export:     to AS54994 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering BLIZZARD Entertainment
import:     from AS57976 accept AS-BLIZZARD
export:     to AS57976 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering ZSCALER Inc
import:     from AS62044 accept AS-ZSCALER
export:     to AS62044 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering GLOBAL IT Services PSF
import:     from AS198290 accept AS-GITS
export:     to AS198290 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering G-Core Labs
import:     from AS199524 accept AS-GCore
export:     to AS199524 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering APPLIWAVE
import:     from AS200780 accept AS-APPLIWAVE
export:     to AS200780 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering MIDWAY
import:     from AS204708 accept AS-MIDWAYSNETWORK
export:     to AS204708 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    # Peering LA NET CIE
import:     from AS205010 accept AS-LANETCIE
export:     to AS205010 announce AS-ARTEWAN
remarks:    #
remarks:    ### Abuse #######################################
remarks:    For hacking, spamming or security problems
remarks:    send mail to abuse@artefact.fr
remarks:    #
remarks:    ### Contact #####################################
remarks:    Artefact / Artewan / Arteone
remarks:    Bat. Artechnopole
remarks:    3-5, rue des Freres Goncourt
remarks:    F-19100 Brive-la-Gaillarde
remarks:    T: +33.555172929
remarks:    http://www.artefact.fr
remarks:    http://www.artewan.fr
remarks:    http://www.arteone.fr
remarks:    https://twitter.com/NocArtefact
remarks:    #
remarks:    ### Revision ####################################
remarks:    2021-06-24, by Eric ROLLAND
admin-c:    RE515-RIPE
tech-c:     RE515-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     Artefact-MNT
created:    2007-05-10T12:29:23Z
last-modified: 2021-06-24T07:56:39Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-SA4454-RIPE
org-name:    Artefact SARL
country:    FR
org-type:    LIR
address:    3 rue des frres Goncourt
address:    19100
address:    BRIVE LA GAILLARDE
address:    FRANCE
phone:     +33 555172929
admin-c:    RE515-RIPE
tech-c:     RE515-RIPE
abuse-c:    AR55800-RIPE
mnt-ref:    Artefact-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     Artefact-MNT
created:    2019-09-23T08:00:36Z
last-modified: 2020-12-16T12:39:35Z
source:     RIPE # Filtered

person:     ROLLAND Eric
address:    ARTEFACT
address:    Bat. Artechnopole
address:    3 rue des freres Goncourt
address:    19100 Brive-la-Gaillarde
address:    France
phone:     +33 555 17 29 29
nic-hdl:    RE515-RIPE
mnt-by:     Artefact-MNT
created:    2005-05-17T09:30:12Z
last-modified: 2017-10-30T21:46:44Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]