| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.25.113 (lg) / ec2-44-192-25-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:1971::2cc0:1971 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  COMMUNITYDNS AS42909

as-block:    AS42383 - AS42959
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42909
as-name:    COMMUNITYDNS
org:      ORG-CDL14-RIPE
import:     from AS21396 accept ANY
export:     to AS21396 announce AS42909
import:     from AS23352 accept ANY
export:     to AS23352 announce AS42909
import:     from AS8631 accept AS-MSKROUTESERVER
export:     to AS8631 announce AS42909
import:     from AS43690 accept AS-SPBROUTESERVER
export:     to AS43690 announce AS42909
admin-c:    PMK39-RIPE
tech-c:     PMK39-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CDNS-MNT
mnt-by:     NETCONNEX-MNT
created:    2007-05-09T10:19:18Z
last-modified: 2020-05-26T11:58:44Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CDL14-RIPE
org-name:    Community DNS Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    13, Queens Road
address:    BH2 6BA
address:    Bournemouth
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +441202 420 710
admin-c:    CN3970-RIPE
tech-c:     CN3970-RIPE
abuse-c:    AR38268-RIPE
mnt-ref:    CDNS-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     CDNS-MNT
created:    2016-11-09T14:37:08Z
last-modified: 2020-12-16T13:31:09Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Paul M. Kane
address:    P.O. Box 4040
address:    Christchurch
address:    BH23 1XW
address:    UK
phone:     +44 1202 420 710
nic-hdl:    PMK39-RIPE
mnt-by:     CDNS
mnt-by:     CDNS-MNT
created:    2016-12-02T09:14:17Z
last-modified: 2016-12-02T09:17:16Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]