| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.229.151.87 (lg) / ec2-34-229-151-87.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e5:9757::22e5:9757 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MobilKom-AS AS42908

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42908
as-name:    MobilKom-AS
org:      ORG-Ma243-RIPE
import:     from AS6881 accept ANY
import:     from AS41453 accept ANY
import:     from AS3257 accept ANY
import:     from AS29208 accept ANY
export:     to AS6881 announce AS42908
export:     to AS41453 announce AS42908
export:     to AS3257 announce AS42908
export:     to AS29208 announce AS42908
admin-c:    UH444-RIPE
tech-c:     UH444-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-MOBILKOM
created:    2007-05-09T09:21:42Z
last-modified: 2018-09-04T10:23:56Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MA243-RIPE
org-name:    Nordic Telecom s.r.o
org-type:    LIR
address:    Ceskomoravska 2408/1a
address:    190 00
address:    Praha 9
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420 790 909 790
admin-c:    RC16529-RIPE
abuse-c:    AR14442-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-MOBILKOM
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-MOBILKOM
created:    2007-05-07T13:21:45Z
last-modified: 2018-03-16T10:07:46Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Nordic Telecom Hostmaster
address:    Ceskomoravska 2408
address:    190 00 Prague 9
admin-c:    RC16529-RIPE
tech-c:     RC16529-RIPE
nic-hdl:    UH444-RIPE
abuse-mailbox: abuse@nordictelecom.cz
mnt-by:     MNT-MOBILKOM
created:    2007-10-09T13:32:07Z
last-modified: 2018-03-01T13:37:52Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]