| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.221.159.255 (lg) / ec2-3-221-159-255.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3dd:9fff::3dd:9fff (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TELNET-LTD-AS AS42897

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42897
as-name:    TELNET-LTD-AS
org:      ORG-TL574-RIPE
import:     from AS44267 action pref=100; accept ANY
import:     from AS51655 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12389 action pref=100; accept ANY
export:     to AS44267 action med=100; announce AS42897
export:     to AS51655 action med=100; announce AS42897
export:     to AS12389 action med=100; announce AS42897
admin-c:    TAF8-RIPE
tech-c:     TAF8-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     MNT-TELNET-LTD
mnt-by:     mnt-ru-telnet-1
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2007-05-08T10:07:13Z
last-modified: 2019-04-11T17:08:25Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-TL574-RIPE
org-name:    Telnet LLC
country:    RU
org-type:    LIR
address:    mail box 289
address:    666679
address:    Ust-Ilimsk
address:    RUSSIAN FEDERATION
admin-c:    AT15345-RIPE
tech-c:     AT15345-RIPE
abuse-c:    AR51981-RIPE
mnt-ref:    mnt-ru-telnet-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-ru-telnet-1
created:    2019-04-09T11:18:22Z
last-modified: 2020-12-16T12:28:09Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +73953561000

person:     Alexei Takaseev
address:    23/1, Karla Marksa
address:    Ust-Ilimsk, 666681
address:    Russia
phone:     +7-395-356-1000
nic-hdl:    TAF8-RIPE
created:    2006-03-02T10:21:55Z
last-modified: 2019-04-10T05:56:30Z
source:     RIPE
mnt-by:     MNT-TELNET-LTD
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]