| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NWLINK-AS AS42893

as-block:    AS42383 - AS42959
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42893
as-name:    NWLINK-AS
org:      ORG-NLN2-RIPE
import:     from AS8631 accept ANY
export:     to AS8631 announce AS42893
remarks:    SPB-IX
import:     from AS8997 accept ANY
import:     from AS48625 accept ANY
import:     from AS59730 accept AS59730
import:     from AS50952 accept ANY
import:     from AS47541 accept AS47541
import:     from AS35733 accept ANY
import:     from AS42861 accept ANY
import:     from AS20632 accept ANY
export:     to AS42861 announce AS42893
import:     from AS31500 action pref=120; accept ANY
import:     from AS43690 action pref=120; accept ANY
import:     from AS29076 action pref=120; accept ANY
export:     to AS8997 announce AS42893
export:     to AS48625 announce AS42893
export:     to AS59730 announce AS42893
export:     to AS50952 announce AS42893
export:     to AS47541 announce AS42893
export:     to AS35733 announce AS42893
export:     to AS20632 announce AS42893
export:     to AS31500 announce AS42893
export:     to AS43690 announce AS42893
export:     to AS29076 announce AS42893
admin-c:    RC6422-RIPE
tech-c:     RC6422-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     NWLINK-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2007-05-07T12:33:41Z
last-modified: 2018-09-04T10:23:53Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-HIL4-RIPE

organisation:  ORG-NLN2-RIPE
org-name:    Nord-West Link NP
org-type:    other
address:    196240, Russia, St. Peterburg , Egorova 23B str., lit b
abuse-c:    AC32076-RIPE
mnt-ref:    NWLINK-MNT
mnt-by:     NWLINK-MNT
created:    2007-04-13T16:50:33Z
last-modified: 2016-05-13T10:41:39Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Rjevkin Constantine
address:    Russia, 196240,Saint-Petersburg, 23B, Egorova
phone:     +7 905 2166789
nic-hdl:    RC6422-RIPE
created:    2007-04-16T07:58:43Z
last-modified: 2020-06-04T07:32:57Z
source:     RIPE
mnt-by:     NWLINK-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]