| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.235.248 (lg) / ec2-3-238-235-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:ebf8::3ee:ebf8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GILEAD AS42874

as-block:    AS42383 - AS42959
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42874
as-name:    GILEAD
org:      ORG-GSI3-RIPE
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS42874
import:     from AS21371 accept ANY
export:     to AS21371 announce AS42874
admin-c:    BT3441-RIPE
tech-c:     BT3441-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     maint-usa-gilead
created:    2014-12-19T10:28:44Z
last-modified: 2018-09-04T11:31:39Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GSI3-RIPE
org-name:    Gilead Sciences, Inc.
country:    US
org-type:    LIR
address:    333 Lakeside Drive
address:    94404
address:    Foster City
address:    UNITED STATES
phone:     +16503727618
abuse-c:    AC28247-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    maint-usa-gilead
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MAINT-USA-GILEAD
created:    2014-12-12T14:08:27Z
last-modified: 2020-12-16T13:14:53Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Bryton Tang
address:    333 Lakeside Drive
address:    Foster City, CA 94404, USA
phone:     +16503727618
nic-hdl:    BT3441-RIPE
mnt-by:     HRW-NOC
created:    2014-09-26T11:59:27Z
last-modified: 2014-09-26T11:59:27Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]