| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  mike-as AS42871

as-block:    AS42383 - AS42959
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42871
as-name:    mike-as
descr:     Michael Gamsjaeger AS
org:      ORG-MGP4-RIPE
remarks:    ***************************
remarks:    * Connected Networks   *
remarks:    ***************************
remarks:    * prlink         *
remarks:    ***************************
import:     from AS39878 action pref=100; accept as-rauter
export:     to AS39878 announce as-mike
remarks:    ***************************
remarks:    * itandtel        *
remarks:    ***************************
export:     to AS21013 announce as-mike
import:     from AS21013 action pref=100; accept ANY
remarks:    ***************************
remarks:    * xlink          *
remarks:    ***************************
export:     to AS34502 announce as-mike
import:     from AS34502 action pref=100; accept AS34502
remarks:    ***************************
remarks:    * muki vvag        *
remarks:    ***************************
import:     from AS43771 action pref=100; accept AS43771
export:     to AS43771 announce as-mike
remarks:    ***************************
remarks:    * saix          *
remarks:    ***************************
import:     from AS28838 accept ANY
export:     to AS28838 announce as-mike
remarks:    ***************************
remarks:    * corebackbone          *
remarks:    ***************************
import:     from AS33891 accept ANY
export:     to AS33891 announce as-mike
remarks:    ***************************
remarks:    * heiro          *
remarks:    ***************************
import:     from AS205687 action pref=100; accept AS205687
export:     to AS205687 announce as-mike
remarks:    ***************************
remarks:    * as197999        *
remarks:    ***************************
import:     from AS197999 action pref=100; accept AS197999
export:     to AS197999 announce as-mike
remarks:    ***************************
remarks:    * retn.net          *
remarks:    ***************************
import:     from AS9002 action pref=100; accept AS9002
export:     to AS9002 announce as-mike
remarks:    ***************************
remarks:    * Lenzeder        *
remarks:    ***************************
import:     from AS204560 action pref=100; accept AS204560
export:     to AS204560 announce as-mike
remarks:    ***************************
remarks:    * end of line       *
remarks:    ***************************
admin-c:    MG2484-RIPE
tech-c:     MG2484-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-EMIT
created:    2007-04-27T12:28:04Z
last-modified: 2021-11-25T10:11:44Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-MGP4-RIPE
org-name:    Michael Gamsjaeger
country:    AT
org-type:    LIR
address:    Grenzweg 10
address:    4820
address:    Bad Ischl
address:    AUSTRIA
phone:     +436605288087
fax-no:     +436132211063905
abuse-c:    AR14070-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-EMIT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-EMIT
created:    2011-07-22T09:40:19Z
last-modified: 2023-06-05T13:18:11Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Michael Gamsjaeger
address:    Grenzweg 10
address:    5351 Aigen Voglhub
address:    Austria
phone:     +43 664 851 55 74
fax-no:     +43 506653905
nic-hdl:    MG2484-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-05-26T19:37:23Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     MNT-EMIT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]