| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.204.227.117 (lg) / ec2-18-204-227-117.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cc:e375::12cc:e375 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ROUTING AS42857

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42857
as-name:    ROUTING
org:      ORG-TV46-RIPE
import:     from AS47147 accept ANY
export:     to AS47147 announce AS42857
import:     from AS42473 accept ANY
export:     to AS42473 announce AS42857
admin-c:    THEO3-RIPE
tech-c:     THEO3-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     FSTT-MNT
created:    2019-08-01T14:01:04Z
last-modified: 2019-08-01T14:01:04Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TV46-RIPE
org-name:    Theo Voss
org-type:    LIR
address:    Kirchengasse 17/32
address:    1070
address:    Vienna
address:    AUSTRIA
admin-c:    TV3424-RIPE
tech-c:     TV3424-RIPE
abuse-c:    AR54360-RIPE
mnt-ref:    FSTT-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     FSTT-MNT
created:    2019-07-30T09:41:56Z
last-modified: 2019-07-30T09:41:57Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +436641481525

person:     Theo Voss
address:    Kirchengasse 17/32
address:    1070 Vienna
address:    Austria
phone:     +43-664-1481525
nic-hdl:    THEO3-RIPE
mnt-by:     FSTT-MNT
created:    2019-07-22T14:58:21Z
last-modified: 2019-07-22T14:58:21Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]