| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.129.52 (lg) / ec2-3-239-129-52.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:8134::3ef:8134 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Datalat-AS AS42849

as-block:    AS42383 - AS42959
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42849
as-name:    Datalat-AS
org:      ORG-DA581-RIPE
import:     from AS47814 accept ANY
import:     from AS2588 accept ANY
export:     to AS47814 announce AS42849
export:     to AS2588 announce AS42849
admin-c:    snlv-ripe
tech-c:     snlv-ripe
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TCLV-MNT
mnt-by:     snlv-mnt
created:    2007-04-25T13:25:33Z
last-modified: 2019-06-11T15:29:23Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-SSN2-RIPE

organisation:  ORG-DA581-RIPE
org-name:    Datalat Ltd.
country:    LV
org-type:    OTHER
address:    Elijas 17-2, Riga, Latvia
abuse-c:    AC29770-RIPE
mnt-ref:    snlv-mnt
mnt-by:     snlv-mnt
created:    2014-03-18T11:36:14Z
last-modified: 2022-12-01T16:21:45Z
source:     RIPE # Filtered

role:      BITE Latvija NOC
address:    Uriekstes 2A, Riga, Latvia
abuse-mailbox: helpdesk@bite.lv
admin-c:    JJ1652-RIPE
tech-c:     JJ1652-RIPE
tech-c:     KB4709-RIPE
tech-c:     RFRF
tech-c:     VTA
tech-c:     VJVJ
nic-hdl:    SNLV-RIPE
mnt-by:     SNLV-MNT
created:    2008-07-29T18:17:25Z
last-modified: 2022-02-17T00:19:52Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]