| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EC-AS AS42848

as-block:    AS42383 - AS42959
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42848
as-name:    EC-AS
org:      ORG-EC37-RIPE
import:     from AS5400 accept ANY
export:     to AS5400 announce AS42848
import:     from AS8220 accept ANY
export:     to AS8220 announce AS42848
import:     from AS1273 accept ANY
export:     to AS1273 announce AS42848
admin-c:    DA9084-RIPE
tech-c:     DA9085-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     EC-mntner
created:    2007-04-25T13:18:50Z
last-modified: 2021-09-21T15:25:23Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-EC37-RIPE
org-name:    European Commission
country:    LU
org-type:    LIR
address:    12, rue Guillaume Kroll,
address:    L-1882
address:    Luxembourg
address:    LUXEMBOURG
phone:     +352430134365
phone:     +352430137878
phone:     +3222957757
fax-no:     +3222990580
abuse-c:    AR13640-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    EC-mntner
admin-c:    DA9084-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     EC-mntner
tech-c:     DA9085-RIPE
created:    2010-09-27T10:01:39Z
last-modified: 2021-08-06T12:39:17Z
source:     RIPE # Filtered

role:      DIGIT-C4-RIPE-Administration
org:      ORG-EC37-RIPE
tech-c:     KF2459-RIPE
tech-c:     PJ5140-RIPE
tech-c:     VAK130-RIPE
admin-c:    BL2285-RIPE
admin-c:    HR3966-RIPE
admin-c:    AL17684-RIPE
admin-c:    RS25032-RIPE
admin-c:    YD1155-RIPE
address:    12, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
nic-hdl:    DA9084-RIPE
mnt-by:     EC-mntner
created:    2020-08-28T14:38:15Z
last-modified: 2021-08-04T12:31:05Z
source:     RIPE # Filtered

role:      DIGIT-C4-RIPE-Operation
org:      ORG-EC37-RIPE
tech-c:     KF2459-RIPE
tech-c:     VAK130-RIPE
tech-c:     GLAL1-RIPE
tech-c:     VF3927-RIPE
tech-c:     PJ5140-RIPE
admin-c:    BL2285-RIPE
admin-c:    YD1155-RIPE
admin-c:    HR3966-RIPE
admin-c:    PJ5140-RIPE
admin-c:    AL17684-RIPE
address:    12, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
nic-hdl:    DA9085-RIPE
mnt-by:     EC-mntner
created:    2020-08-28T14:43:42Z
last-modified: 2021-08-04T12:29:44Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]