| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.50.33 (lg) / ec2-3-239-50-33.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:3221::3ef:3221 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FLUMOTION AS42816

as-block:    AS42383 - AS42959
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42816
as-name:    FLUMOTION
org:      ORG-FSP1-RIPE
import:     from AS1273 accept ANY
import:     from AS3549 accept ANY
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS1273 announce AS42816
export:     to AS3549 announce AS42816
export:     to AS3257 announce AS42816
admin-c:    FLUM1-RIPE
tech-c:     FLUM1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BTIGS-MNT
created:    2007-04-20T10:34:27Z
last-modified: 2021-03-31T08:33:33Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-BTS1-RIPE

organisation:  ORG-FSP1-RIPE
org-name:    Flumotion Services SA
org-type:    OTHER
address:    World Trade Center
address:    Edificio Norte, 2 Planta
address:    08039 Barcelona, Spain
abuse-c:    AC32084-RIPE
mnt-ref:    BTIGS-MNT
mnt-by:     BTIGS-MNT
created:    2007-04-18T15:08:41Z
last-modified: 2016-05-13T10:41:41Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Flumotion Services
address:    World Trade Center
address:    Edificio Norte Planta 2
address:    08039 Barcelona
address:    Spain
phone:     +34935086350
admin-c:    JM2946-RIPE
tech-c:     THVS2-RIPE
tech-c:     DUDE1-RIPE
tech-c:     IA1670-RIPE
nic-hdl:    FLUM1-RIPE
mnt-by:     FLUMOTION-MNT
created:    2007-04-18T16:36:42Z
last-modified: 2010-09-13T10:01:56Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]