| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.228.11.9 (lg) / ec2-3-228-11-9.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e4:b09::3e4:b09 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ComMetric AS42815

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42815
as-name:    ComMetric
org:      ORG-CL67-RIPE
import:     from AS9070 action pref=100; accept ANY
import:     from AS34224 action pref=100; accept ANY
export:     to AS9070 announce AS42815
export:     to AS34224 announce AS42815
default:    to AS9070 action pref=100; networks ANY
default:    to AS34224 action pref=100; networks ANY
admin-c:    DR3261-RIPE
tech-c:     DR3261-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     ITD-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2007-04-20T09:47:30Z
last-modified: 2018-09-04T10:23:36Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-INS1-RIPE

organisation:  ORG-CL67-RIPE
org-name:    ComMetric Ltd.
org-type:    OTHER
address:    63 Shipchenski Prohod Blvd. fl.3, 1574 Sofia, Bulgaria
abuse-c:    CL5787-RIPE
phone:     +359 2 4395200
fax-no:     +359 2 4395258
admin-c:    DR3261-RIPE
mnt-ref:    ITD-MNT
mnt-by:     ITD-MNT
created:    2007-04-18T08:24:52Z
last-modified: 2015-11-27T08:05:09Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Danail Radkov
org:      ORG-CL67-RIPE
address:    Bulgaria, Sofia 1574, 63 Shipchenski Prohod Blvd. fl.3
phone:     +359 2 4395255
mnt-by:     ITD-MNT
nic-hdl:    DR3261-RIPE
created:    2007-04-18T08:20:58Z
last-modified: 2015-11-27T08:03:55Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]