| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.215.161.19 (lg) / ec2-18-215-161-19.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12d7:a113::12d7:a113 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MIZARPROJECT-AS AS42803

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42803
as-name:    MIZARPROJECT-AS
org:      ORG-ML76-RIPE
import:     from AS5563 action pref=100; accept AS-URAL
import:     from AS48642 action pref=100; accept ANY
export:     to AS5563 announce AS-MIZARPROJECT
export:     to AS48642 announce AS-MIZARPROJECT
admin-c:    AL3591-RIPE
admin-c:    ER2194-RIPE
tech-c:     AL3591-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     MNT-MIZARPROJECT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2007-04-18T14:25:51Z
last-modified: 2018-09-04T10:23:34Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-JSC13-RIPE

organisation:  ORG-ML76-RIPE
org-name:    Mizar-Project Ltd.
org-type:    OTHER
address:    Russian Federation
address:    620089, Ekaterinburg
address:    Krestinskogo st., building 44
address:    office 712 (7th floor)
fax-no:     +7 343 2201257
phone:     +7 343 2166465
abuse-c:    AC29065-RIPE
mnt-ref:    MNT-MIZARPROJECT
mnt-by:     MNT-MIZARPROJECT
created:    2007-03-31T07:32:59Z
last-modified: 2016-02-15T16:28:48Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Anton Lukoyanov
address:    Russian Federation
address:    620089, Ekaterinburg
address:    Krestinskogo str., building 44
address:    office 712 (7th floor)
fax-no:     +7 343 2201257
phone:     +7 343 2166465
nic-hdl:    AL3591-RIPE
created:    2005-04-28T09:32:23Z
last-modified: 2009-03-31T07:28:44Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     MNT-MIZARPROJECT

person:     Evgeny Reshetnikov
address:    Russian Federation
address:    620089, Ekaterinburg
address:    Krestinskogo str., building 44
address:    office 712 (7th floor)
fax-no:     +7 343 2201257
phone:     +7 343 2166465
nic-hdl:    ER2194-RIPE
created:    2008-12-22T11:57:55Z
last-modified: 2009-03-31T07:28:05Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     MNT-MIZARPROJECT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]