| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ZNETAS-KW AS42781

as-block:    AS42383 - AS42959
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42781
as-name:    ZNETAS-KW
org:      ORG-ZITC1-RIPE
import:     from AS6412 accept any
import:     from AS8960 accept any
import:     from AS5400 accept any
import:     from AS15412 accept any
import:     from AS201378 accept any
export:     to AS6412 announce AS-ZAJIL-KW
export:     to AS8960 announce AS-ZAJIL-KW
export:     to AS5400 announce AS-ZAJIL-KW
export:     to AS15412 announce AS-ZAJIL-KW
admin-c:    AGN3123-RIPE
tech-c:     AGN3123-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     MAR840-RIPE
mnt-by:     ZNET-KW-MNT
created:    2007-04-16T07:22:10Z
last-modified: 2018-09-04T10:23:29Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-ZITC1-RIPE
org-name:    Zajil International Telecom Company W.L.L.
country:    KW
org-type:    LIR
address:    FAHAD SALEM STREET 820820
address:    3623
address:    KUWAIT CITY
address:    KUWAIT
phone:     +965 9786525
fax-no:     +9652443807
abuse-c:    AR15991-RIPE
mnt-ref:    ZNET-KW-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ZNET-KW-MNT
admin-c:    MA15829-RIPE
admin-c:    AGN3123-RIPE
created:    2005-05-30T07:22:58Z
last-modified: 2020-12-16T12:17:59Z
source:     RIPE # Filtered
tech-c:     AGN3123-RIPE
tech-c:     MA15829-RIPE

person:     Agnelo Dcunha
address:    Zajil International Telecom
phone:     +9659750141
nic-hdl:    AGN3123-RIPE
mnt-by:     ZNET-KW-MNT
created:    2006-07-11T11:04:38Z
last-modified: 2006-07-11T11:04:38Z
source:     RIPE

person:     Raji Thomas
address:    Zajil International Telecom
mnt-by:     ZNET-KW-MNT
phone:     +9651820820
nic-hdl:    MAR840-RIPE
created:    2007-11-19T06:56:24Z
last-modified: 2019-06-02T19:24:09Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]