| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.46.172 (lg) / ec2-3-236-46-172.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:2eac::3ec:2eac (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CDPROJEKT AS42778

as-block:    AS42383 - AS42959
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42778
as-name:    CDPROJEKT
org:      ORG-CPS13-RIPE
import:     from AS20853 accept ANY
import:     from AS8246 accept ANY
export:     to AS20853 announce AS42778
export:     to AS8246 announce AS42778
admin-c:    CPRA1-RIPE
tech-c:     CPRA1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CDPROJEKT-MNT
created:    2007-04-16T06:10:38Z
last-modified: 2023-03-22T14:46:02Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-AS25-RIPE

organisation:  ORG-CPS13-RIPE
org-name:    CD PROJEKT S.A.
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    ul. Jagiellonska 74
address:    03-301 Warsaw
address:    POLAND
phone:     +48 22 519 69 00
abuse-c:    AR35515-RIPE
admin-c:    CPRA1-RIPE
tech-c:     CPRA1-RIPE
mnt-ref:    ATMAN-MNT
mnt-by:     ATMAN-MNT
mnt-by:     CDPROJEKT-MNT
created:    2016-02-24T11:16:07Z
last-modified: 2022-12-01T16:21:01Z
source:     RIPE # Filtered

person:     CD PROJEKT RIPE Administrators
address:    ul. Jagiellonska 74
address:    03-301 Warsaw
address:    Poland
phone:     +48 22 519 69 00
nic-hdl:    CPRA1-RIPE
mnt-by:     CDPROJEKT-MNT
created:    2016-02-23T14:20:43Z
last-modified: 2023-03-22T14:44:41Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]