| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.220.21 (lg) / ec2-3-233-220-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:dc15::3e9:dc15 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HOSTELNET AS42776

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42776
as-name:    HOSTELNET
org:      ORG-HL23-RIPE
import:     from AS28890 action pref=100; accept ANY
export:     to AS28890 announce AS42776
admin-c:    HN2224-RIPE
tech-c:     HN2224-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     HOSTEL-MNT
created:    2007-04-13T13:43:57Z
last-modified: 2019-12-02T14:00:43Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-ML520-RIPE

organisation:  ORG-HL23-RIPE
org-name:    Hostel Ltd.
org-type:    OTHER
address:    Sibirskiy trakt 37
address:    620100
address:    Yekaterinburg
address:    Russia
abuse-c:    ACRO28032-RIPE
mnt-ref:    HOSTEL-MNT
mnt-by:     HOSTEL-MNT
created:    2007-04-05T03:07:13Z
last-modified: 2019-11-01T08:29:59Z
source:     RIPE # Filtered

role:      HOSTELNET NOC
address:    Sibirskiy trakt 37
address:    Yekaterinburg
address:    Russia
admin-c:    AR34649-RIPE
tech-c:     AR34649-RIPE
abuse-mailbox: noc@hostelnet.ru
nic-hdl:    HN2224-RIPE
mnt-by:     HOSTEL-MNT
created:    2015-12-12T06:44:50Z
last-modified: 2018-11-06T19:53:40Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]