| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.85.10.62 (lg) / ec2-3-85-10-62.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:355:a3e::355:a3e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VELCOM-AS AS42772

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42772
as-name:    VELCOM-AS
org:      ORG-JMDC1-RIPE
remarks:    --------------------------------------------------
remarks:    Uplinks
remarks:    --------------------------------------------------
import:     from AS6697 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12406 action pref=120; accept ANY
export:     to AS6697 announce AS42772
export:     to AS12406 announce AS-velcom
remarks:    --------------------------------------------------
remarks:    Peering BY-IX
remarks:    --------------------------------------------------
import:     from AS35647 accept AS-BYIX
export:     to AS35647 announce AS-velcom
remarks:    --------------------------------------------------
remarks:    Clients
remarks:    --------------------------------------------------
import:     from AS58076 action pref=100; accept AS58076
export:     to AS58076 announce ANY
import:     from AS39426 action pref=100; accept AS39426
export:     to AS39426 announce ANY
import:     from AS61277 action pref=100; accept AS61277
export:     to AS61277 announce ANY
import:     from AS199102 action pref=100; accept AS199102
export:     to AS199102 announce ANY
import:     from AS205820 action pref=100; accept AS-VDCBY
export:     to AS205820 announce ANY
import:     from AS206428 action pref=100; accept AS-MEGADATA
export:     to AS206428 announce ANY
import:     from AS42036 action pref=100; accept AS42036
export:     to AS42036 announce ANY
import:     from AS48743 action pref=100; accept AS-TLST
export:     to AS48743 announce ANY
import:     from AS20852 action pref=100; accept AS-AT
export:     to AS20852 announce ANY
import:     from AS21236 action pref=100; accept as-AICHYNA
export:     to AS21236 announce ANY
import:     from AS48981 action pref=100; accept AS48981
export:     to AS48981 announce ANY
import:     from AS62170 action pref=100; accept AS62170
export:     to AS62170 announce ANY
import:     from AS50528 action pref=100; accept AS50528
export:     to AS50528 announce ANY
remarks:    --------------------------------------------------
admin-c:    VELC-RIPE
tech-c:     VELC-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-MDC
created:    2007-04-13T11:20:44Z
last-modified: 2019-05-27T15:21:04Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-JMDC1-RIPE
org-name:    Velcom UE
org-type:    LIR
address:    Internacionalnaya str 36/2
address:    220030
address:    MINSK
address:    BELARUS
phone:     +375296000710
fax-no:     +375172269983
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-MDC
mnt-ref:    RIPE-DB-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-MDC
admin-c:    MAA101-RIPE
admin-c:    AV7847-RIPE
abuse-c:    VELC-RIPE
tech-c:     VELC-RIPE
created:    2007-04-04T10:11:06Z
last-modified: 2017-12-21T16:05:51Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Velcom RIPE Admins
admin-c:    MAA101-RIPE
tech-c:     MAA101-RIPE
tech-c:     BYAS-RIPE
tech-c:     MP30154-RIPE
address:    velcom
address:    Internatsionalnaya st., 36-2
address:    Minsk
address:    Republic of Belarus
abuse-mailbox: abuse@velcom.by
phone:     +375 29 6000710
nic-hdl:    VELC-RIPE
mnt-by:     MNT-MDC
created:    2013-04-17T10:14:54Z
last-modified: 2018-12-12T13:49:53Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]