| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.15.251 (lg) / ec2-44-192-15-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:ffb::2cc0:ffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INFOTECH-LINER-AS-MAIN AS42765

as-block:    AS42383 - AS42959
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42765
as-name:    INFOTECH-LINER-AS-MAIN
org:      ORG-IL89-RIPE
remarks:    ------------------ Uplinks (localpref=100) ------------------
remarks:    Name: GLOBALNET
import:     from AS31500 action pref=100; accept ANY;
export:     to AS31500 announce AS-LINER;
remarks:    ------------------ CLOUD-IX (localpref=150) ------------------
remarks:    Name: Route-Server
import:     from AS29076 action pref=150; accept ANY;
export:     to AS29076 announce AS-LINER;
remarks:    ------------------ DATA-IX (localpref=210) ------------------
remarks:    Name: Route-Server
import:     from AS50952 action pref=210; accept AS-DATAIX;
export:     to AS50952 announce AS-LINER;
remarks:    ------------------ SPB-IX (localpref=210) ------------------
remarks:    Name: Route-Server
import:     from AS43690 action pref=210; accept AS-SPBROUTESERVER;
export:     to AS43690 announce AS-LINER;
remarks:    ------------------ MSK-IX (localpref=210) ------------------
remarks:    Name: Route-Server
import:     from AS8631 action pref=210; accept AS-MSKROUTESERVER;
export:     to AS8631 announce AS-LINER;
remarks:    ------------------ PIRIX (localpref=220) ------------------
remarks:    Name: Route-Server
import:     from AS48625 action pref=220; accept AS-PIRIX;
export:     to AS48625 announce AS-LINER;
remarks:    ------------------ YN (localpref=230) ------------------
remarks:    Name: Customer Yournet
import:     from AS47459 action pref=230; accept AS47459;
export:     to AS47459 announce ANY;
admin-c:    NKSP-RIPE
tech-c:     NKSP-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     LINER-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2007-04-12T14:47:27Z
last-modified: 2021-07-13T20:39:02Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-ET23-RIPE

organisation:  ORG-IL89-RIPE
org-name:    INFOTECH LTD.
country:    RU
org-type:    OTHER
address:    INFOTECH LTD., Entuziastov 38, 195279, Saint-Petersburg, RU
abuse-c:    AC30434-RIPE
mnt-ref:    liner-mnt
mnt-by:     liner-mnt
created:    2007-04-05T11:43:49Z
last-modified: 2022-12-01T16:30:56Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Nikolai Klimenko
address:    Infotech Ltd, Entuziastov 38 Saint-Petersburg RU
phone:     +7 812 3359729
nic-hdl:    nksp-ripe
created:    2007-04-05T11:20:21Z
last-modified: 2021-07-13T20:22:04Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     liner-mnt
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]