| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.98.39 (lg) / ec2-3-238-98-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:6227::3ee:6227 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CZAJEN AS42763

as-block:    AS42383 - AS42959
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42763
as-name:    CZAJEN
org:      ORG-CZA1-RIPE
import:     from AS8308 accept ANY
export:     to AS8308 announce AS42763
import:     from AS34275 accept ANY
export:     to AS34275 announce AS42763
admin-c:    KC960-RIPE
tech-c:     KC960-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     AP-MEDIA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     czajen-mnt
created:    2007-04-12T13:31:23Z
last-modified: 2018-09-04T10:23:26Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ASZO80-RIPE

organisation:  ORG-CZA1-RIPE
org-name:    FPUH Czajen Krzysztof Czaja
org-type:    OTHER
descr:     FPUH czaJen Krzysztof Czaja
remarks:    !=====================================================
remarks:    In case of abuse (intrusion attempts, hacking,
remarks:    spamming or other unaccepted behavior) from
remarks:    our address space, please contact only to:
remarks:
remarks:    abuse@czajen.pl
remarks:
remarks:    Mails sent to other mailboxes will be left without action.
remarks:    !=====================================================
address:    ul. 3go Maja 12
address:    Mielec
address:    Poland
phone:     +48 17 5831497
fax-no:     +48 17 5830289
abuse-c:    ACRO228-RIPE
admin-c:    KC960-RIPE
tech-c:     KP82-RIPE
mnt-ref:    AP-MEDIA-MNT
mnt-by:     AP-MEDIA-MNT
mnt-by:     czajen-mnt
created:    2007-03-14T15:04:17Z
last-modified: 2018-01-19T20:59:43Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Krzysztof Czaja
address:    ul. 3go Maja 12
address:    Mielec
address:    Poland
phone:     +48 17 5831497
fax-no:     +48 17 5830289
nic-hdl:    KC960-RIPE
mnt-by:     AP-MEDIA-MNT
mnt-by:     czajen-mnt
created:    2007-03-14T15:04:16Z
last-modified: 2018-01-19T21:00:46Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]