| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.179.37 (lg) / ec2-18-232-179-37.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:b325::12e8:b325 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  QUARTZ-MATRIX-AS AS42756

as-block:    AS42383 - AS42959
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42756
as-name:    QUARTZ-MATRIX-AS
descr:     B-dul Carol I, 5
descr:     Iasi Romania 700506
import:     from AS12302 accept ANY
import:     from AS9050 accept ANY
import:     from AS8708 accept ANY
export:     to AS12302 announce AS42756
export:     to AS9050 announce AS42756
export:     to AS8708 announce AS42756
admin-c:    LS9174-RIPE
tech-c:     LS9174-RIPE
org:      ORG-QMS1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     QUARTZ-MATRIX-MNT
created:    2012-05-04T12:01:39Z
last-modified: 2023-06-20T19:01:08Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-IRMS1-RIPE

organisation:  ORG-QMS1-RIPE
org-name:    QUARTZ MATRIX SRL
country:    RO
org-type:    OTHER
address:    B-dul Carol I, 5
address:    Iasi Romania 700506
phone:     +40.232217248
fax-no:     +40.232217262
abuse-c:    AR26586-RIPE
admin-c:    LS9174-RIPE
tech-c:     LS9174-RIPE
mnt-by:     QUARTZ-MATRIX-MNT
mnt-ref:    QUARTZ-MATRIX-MNT
created:    2012-05-04T05:22:15Z
last-modified: 2022-12-01T17:23:50Z
source:     RIPE # Filtered

person:     LUCIAN STOICA
address:    QUARTZ MATRIX SRL
address:    B-dul Carol I, 5
address:    Iasi Romania 700506
phone:     +40.232217248
fax-no:     +40.232217262
nic-hdl:    LS9174-RIPE
mnt-by:     QUARTZ-MATRIX-MNT
created:    2012-05-04T05:22:15Z
last-modified: 2012-05-04T05:27:51Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]