| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.15.251 (lg) / ec2-44-192-15-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:ffb::2cc0:ffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DATAFIBER AS42755

as-block:    AS42383 - AS42959
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42755
as-name:    DATAFIBER
org:      ORG-DGB10-RIPE
remarks:    --------------------------------------------------------------
import:     from AS174 accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS8455 accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS174 announce AS42755:AS-DATAFIBER
export:     to AS8455 announce AS42755:AS-DATAFIBER
remarks:    --------------------------------------------------------------
remarks:    Peering Policy: SELECTIVE
remarks:    Internet Exchanges: AMS-IX| Speed-IX | Frys-IX | NL-IX
remarks:    Network Operations (24/7)
remarks:    ------------------------------------------------------------
remarks:    Network Operations 24/7: +31 79 7600 321
remarks:    Abuse : operations@datafiber.nl
remarks:    Transit - Peering : operations@datafiber.nl
remarks:    ============================================================
admin-c:    BVDL49-RIPE
tech-c:     BVDL49-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-nl-datafiber-1-MNT
created:    2007-04-11T14:53:11Z
last-modified: 2023-09-28T21:13:05Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DGB10-RIPE
org-name:    DataFiber Group B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Platinastraat 1
address:    2718 SZ
address:    Zoetermeer
address:    NETHERLANDS
phone:     +31797600320
admin-c:    TD6426-RIPE
admin-c:    AD16704-RIPE
admin-c:    CD9675-RIPE
tech-c:     TD6426-RIPE
tech-c:     AD16704-RIPE
tech-c:     CD9675-RIPE
abuse-c:    AR67001-RIPE
mnt-ref:    lir-nl-datafiber-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-nl-datafiber-1-MNT
created:    2021-12-16T07:43:15Z
last-modified: 2021-12-16T07:43:15Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Brandon van der Loo
address:    Platinastraat 1
address:    2718SZ, Zoetermeer
address:    The Netherlands
phone:     +31797600320
nic-hdl:    BVDL49-RIPE
mnt-by:     lir-nl-datafiber-1-MNT
created:    2022-08-30T20:16:40Z
last-modified: 2022-11-25T09:25:48Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]