| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PETERHOST-MOSCOW-DC2 AS42751

as-block:    AS42383 - AS42959
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42751
as-name:    PETERHOST-MOSCOW-DC2
descr:     PeterHost.Ru Hosting Provider
org:      ORG-JR15-RIPE
import:     from AS5537 accept ANY
export:     to AS5537 announce AS42751
import:     from AS48287 accept ANY
export:     to AS48287 announce AS42751
admin-c:    RN331-RIPE
tech-c:     RN331-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PETERHOST-MNT
created:    2007-04-11T12:09:26Z
last-modified: 2019-12-04T11:19:17Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-JR15-RIPE
org-name:    JSC "RU-CENTER"
country:    RU
org-type:    LIR
address:    2/1, 3d Khoroshevskaya str.
address:    123308
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74959944601
fax-no:     +74957370602
mnt-ref:    RUNIC-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RUNIC-MNT
abuse-c:    RUAH-RIPE
admin-c:    RN331-RIPE
tech-c:     RN331-RIPE
created:    2009-09-08T09:31:45Z
last-modified: 2021-10-25T10:08:01Z
source:     RIPE # Filtered

role:      RU-NIC NOC
address:    JSC "RU-CENTER"
address:    123308, Moscow, Russian Federation
address:    3 Khoroshevskaya, 2-1
phone:     +7 495 737 0601
abuse-mailbox: abuse@nic.ru
admin-c:    NIKS-RIPE
tech-c:     NIKS-RIPE
tech-c:     SMS-RIPE
nic-hdl:    RN331-RIPE
mnt-by:     RUNIC-MNT
created:    2009-07-13T13:17:56Z
last-modified: 2020-12-21T05:55:45Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]