| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VideoMaxAVS AS42721

as-block:    AS42383 - AS42959
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42721
as-name:    VideoMaxAVS
org:      ORG-VL37-RIPE
import:     from AS31287 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8877 action pref=100; accept ANY
import:     from AS42410 action pref=100; accept ANY
export:     to AS31287 announce AS42721
export:     to AS8877 announce AS42721
export:     to AS42410 announce AS42721
admin-c:    HN818-RIPE
tech-c:     HN818-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     IPACCT-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IPACCT-MNT
created:    2007-04-05T09:12:27Z
last-modified: 2020-10-06T10:31:07Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-ICL63-RIPE

organisation:  ORG-VL37-RIPE
org-name:    VideoMaxAVS Ltd.
org-type:    OTHER
address:    Lulin 10, BL.133 B
address:    1324
address:    Sofia
address:    Bulgaria
phone:     +359 2 9270022
phone:     +359 2 8271120
fax-no:     +359 2 8254927
abuse-c:    AC29617-RIPE
admin-c:    HN818-RIPE
mnt-ref:    IPACCT-MNT
mnt-by:     IPACCT-MNT
created:    2007-04-03T19:28:19Z
last-modified: 2016-02-15T16:39:45Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Hristo Nazarov
address:    Lulin 10, BL.133 B
address:    1324
address:    Sofia
address:    Bulgaria
phone:     +359 2 9270022
phone:     +359 2 8271120
fax-no:     +359 2 8254927
nic-hdl:    HN818-RIPE
mnt-by:     IPACCT-MNT
created:    2007-04-03T19:25:18Z
last-modified: 2014-02-26T16:38:59Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]