| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SKYWARE-AS AS42673

as-block:    AS42383 - AS42959
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42673
as-name:    SKYWARE-AS
org:      ORG-SSZO46-RIPE
import:     from AS8545 action pref=150; accept ANY
export:     to AS8545 announce AS-SKYWARE
import:     from AS50606 action pref=100; accept ANY
export:     to AS50606 announce AS-SKYWARE
import:     from AS3356 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-SKYWARE
import:     from AS44082 action pref=300; accept AS44082
export:     to AS44082 announce ANY
import:     from AS198975 action pref=300; accept AS198975
export:     to AS198975 announce ANY
remarks:
remarks:    ---------------------------------------------------
remarks:    BGP COMMUNITIES APPLIED AT INGRESS (read only)
remarks:    ---------------------------------------------------
remarks:    42673:100 ALL upstreams
remarks:    42673:101 VIRTUAOPERATOR GLOBAL
remarks:    42673:103 LEVEL3
remarks:    42673:104 TATA COMMUNICATIONS
remarks:    42673:105 GTT
remarks:    42673:106 TELIA
remarks:
remarks:    42673:200 ALL peerings
remarks:    42673:201 PLIX
remarks:    42673:202 VIRTUAOPERATOR PL
remarks:    42673:203 THINX (AC-X)
remarks:    42673:204 CIX
remarks:    42673:205 E-WSCHOD
remarks:    42673:206 WRIX
remarks:    42673:207 POZIX
remarks:    42673:208 TPIX
remarks:    42673:209 OPL-cPoP
remarks:
remarks:    42673:500 customer
remarks:    ---------------------------------------------------
remarks:    BGP COMMUNITIES ACCEPTED FROM CUSTOMERS
remarks:    ---------------------------------------------------
remarks:    42673:XYZ0 do not announce
remarks:    42673:XYZ1 prepend once
remarks:    42673:XYZ2 prepend twice
remarks:    42673:XYZ3 prepend triple
remarks:
remarks:    where XYZ is:
remarks:    100 for ALL upstreams
remarks:    101 for VIRTUAOPERATOR GLOBAL
remarks:    103 for LEVEL3
remarks:    104 for TATA COMMUNICATIONS
remarks:    105 for GTT
remarks:    106 for TELIA
remarks:    200 for ALL peerings
remarks:    201 for PLIX
remarks:    202 for VIRTUAOPERATOR PL
remarks:    203 for THINX (AC-X)
remarks:    204 for CIX
remarks:    205 for E-WSCHOD
remarks:    206 for WRIX
remarks:    207 for POZIX
remarks:    208 for TPIX
remarks:    209 for OPL-cPoP
remarks:    300 for GCACHE
remarks:
remarks:    42673:997 blackhole community (not enabled by default)
remarks:    ---------------------------------------------------
remarks:
admin-c:    SKWR1-RIPE
tech-c:     SKWR1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-GOODHOST
mnt-by:     SKYWARE-MNT
created:    2007-03-29T18:05:35Z
last-modified: 2022-05-12T11:40:40Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SSZO46-RIPE
org-name:    Skyware Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Siemienskiego 14
address:    35-203
address:    Rzeszow
address:    POLAND
phone:     +48178700000
mnt-ref:    SKYWARE-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SKYWARE-MNT
abuse-c:    SKWR1-RIPE
created:    2014-11-17T09:35:06Z
last-modified: 2020-12-16T12:32:01Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SKYWARE-RIPE
address:    Siemienskiego 14
address:    35-203 Rzeszow
address:    Poland
abuse-mailbox: info@skyware.pl
nic-hdl:    SKWR1-RIPE
mnt-by:     MNT-GOODHOST
created:    2014-07-23T16:59:20Z
last-modified: 2014-07-23T16:59:20Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]