| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.38.248 (lg) / ec2-44-192-38-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:26f8::2cc0:26f8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Blast-pl-AS AS42643

as-block:    AS42383 - AS42959
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42643
as-name:    Blast-pl-AS
org:      ORG-BA182-RIPE
import:     from AS9002 accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-BLASTPL
import:     from AS48850 accept ANY
export:     to AS48850 announce AS-BLASTPL
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-BLASTPL
import:     from AS29535 accept ANY
export:     to AS29535 announce AS-BLASTPL
import:     from AS50607 accept ANY
export:     to AS50607 announce AS-BLASTPL
admin-c:    SB7359-RIPE
tech-c:     PS3550-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     SB7359-RIPE
mnt-by:     Blast_MNT
created:    2007-03-27T07:05:12Z
last-modified: 2018-09-04T10:22:59Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-UTKS1-RIPE

organisation:  ORG-BA182-RIPE
org-name:    Sebastian Baginski BLAST.PL
org-type:    OTHER
country:    PL
address:    Os. Hutnicze 8/5
address:    31-918 Krakow
address:    Poland
phone:     +48 605 100 645
abuse-c:    AR25954-RIPE
mnt-ref:    Blast_MNT
mnt-by:     Blast_MNT
created:    2007-03-08T13:51:08Z
last-modified: 2022-10-31T14:06:54Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Piotr Sanecki
address:    BLAST.PL
address:    Poland
phone:     +48 12 6429880
fax-no:     +48 12 6429881
mnt-by:     Blast_MNT
nic-hdl:    PS3550-RIPE
created:    2007-03-08T12:45:06Z
last-modified: 2015-05-13T11:42:15Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sebastian Baginski
address:    BLAST.PL
address:    Os. Hutnicze 8/5
address:    31-918 Krakow
address:    Poland
phone:     +48 605 100 645
fax-no:     +48 12 6429881
nic-hdl:    SB7359-RIPE
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
created:    2007-02-05T14:40:47Z
last-modified: 2017-10-30T21:53:47Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]