| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DINAHOSTING-AS AS42612

as-block:    AS42383 - AS42959
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42612
as-name:    DINAHOSTING-AS
org:      ORG-DS2-RIPE
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS16338 accept ANY
import:     from AS8928 accept ANY
import:     from AS2914 accept ANY
import:     from AS39020 accept AS39020
import:     from AS45037 accept AS45037
import:     from AS35699 accept AS35699
import:     from AS16168 accept AS16168
import:     from AS9165 accept AS9165
import:     from AS766 accept AS-REDIRIS
import:     from AS29119 accept AS29119
import:     from AS16371 accept AS16371
import:     from AS20718 accept AS20718
import:     from AS3324 accept AS3324
import:     from AS20815 accept AS20815
import:     from AS29231 accept AS29231
import:     from AS15915 accept AS15915
import:     from AS13030 accept AS13030
import:     from AS12715 accept AS12715
import:     from AS25137 accept AS25137
import:     from AS16276 accept AS16276
import:     from AS2134 accept AS2134
import:     from AS3262 accept AS3262
import:     from AS30892 accept AS30892
import:     from AS23148 accept AS23148
import:     from AS36618 accept AS36618
import:     from AS25572 accept AS25572
import:     from AS36408 accept AS36408
export:     to AS174 announce AS42612
export:     to AS16338 announce AS42612
export:     to AS2914 announce AS42612
export:     to AS8928 announce AS42612
export:     to AS39020 announce AS42612
export:     to AS45037 announce AS42612
export:     to AS35699 announce AS42612
export:     to AS16168 announce AS42612
export:     to AS9165 announce AS42612
export:     to AS766 announce AS42612
export:     to AS29119 announce AS42612
export:     to AS16371 announce AS42612
export:     to AS20718 announce AS42612
export:     to AS3324 announce AS42612
export:     to AS20815 announce AS4261
export:     to AS29231 announce AS42612
export:     to AS15915 announce AS42612
export:     to AS13030 announce AS42612
export:     to AS12715 announce AS42612
export:     to AS25137 announce AS42612
export:     to AS16276 announce AS42612
export:     to AS2134 announce AS42612
export:     to AS3262 announce AS42612
export:     to AS30892 announce AS42612
export:     to AS23148 announce AS42612
export:     to AS36618 announce AS42612
export:     to AS25572 announce AS42612
export:     to AS36408 announce AS42612
admin-c:    EP2912-RIPE
tech-c:     EP2912-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DINAHOSTING-MNT
created:    2007-03-22T14:18:07Z
last-modified: 2018-09-04T10:22:53Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DS2-RIPE
org-name:    DinaHosting S.L.
country:    ES
org-type:    LIR
address:    Rua das Salvadas, 41 bajo
address:    15705
address:    Santiago de Compostela
address:    SPAIN
phone:     +34981040200
fax-no:     +34981577449
admin-c:    EP2912-RIPE
mnt-ref:    DINAHOSTING-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     DINAHOSTING-MNT
abuse-c:    DA5080-RIPE
created:    2004-04-17T11:16:40Z
last-modified: 2020-12-16T13:24:26Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Eladio Perez
address:    Rua das Salvadas, 41
        15705 - Santiago de Compostela
        Spain
phone:     +34 900854000
nic-hdl:    EP2912-RIPE
mnt-by:     DINAHOSTING-MNT
created:    2007-05-02T16:25:24Z
last-modified: 2009-03-04T17:58:40Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]