| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.153.73.72 (lg) / ec2-35-153-73-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2399:4948::2399:4948 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MEGALAN-AS AS42588

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42588
as-name:    MEGALAN-AS
org:      ORG-ML423-RIPE
import:     from AS8732 action pref=100; accept ANY
import:     from AS25478 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8732 announce AS42588
export:     to AS25478 announce AS42588
admin-c:    CH13
admin-c:    Sht
tech-c:     CH13
tech-c:     Sht
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ru-megasvyaz-1-mnt
created:    2007-03-19T11:50:03Z
last-modified: 2018-09-04T10:22:49Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-ML423-RIPE
org-name:    MEGASVYAZ LLC
org-type:    LIR
address:    Postbox 798, Megasvyaz LLC
address:    127549
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
admin-c:    AT13823-RIPE
admin-c:    IK4306-RIPE
tech-c:     IK4306-RIPE
abuse-c:    AR38915-RIPE
mnt-ref:    ru-megasvyaz-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ru-megasvyaz-1-mnt
created:    2017-01-12T10:01:56Z
last-modified: 2017-05-30T14:53:25Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +74996827394

person:     Chesalin A Vyacheslav
address:    Russia, Moscow
phone:     +7 800 333 76 76
nic-hdl:    CH13
mnt-by:     CH13-MNT
created:    2010-06-02T20:15:09Z
last-modified: 2015-05-23T20:37:06Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexey M. Kudryavcev
address:    TeleKomSeti LLC
address:    Russia, Moscow
address:    111558, Molostovyh 14A, str.1
phone:     +7 495 651 06 51
nic-hdl:    Sht
mnt-by:     RU-MEGALAN-MNT
created:    2007-10-25T21:30:34Z
last-modified: 2011-07-28T05:10:27Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]