| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.230.154 (lg) / ec2-35-172-230-154.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:e69a::23ac:e69a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NEOTELECOM-AS AS42581

as-block:    AS42383 - AS42959
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42581
as-name:    NEOTELECOM-AS
org:      ORG-ICL48-RIPE
import:     from AS8511 accept ANY
export:     to AS8511 announce AS42581
import:     from AS8449 accept ANY
import:     from AS41750 accept ANY
import:     from AS207192 accept ANY
import:     from AS50107 accept ANY
import:     from AS50223 accept ANY
export:     to AS8449 announce AS42581
export:     to AS41750 announce AS42581
export:     to AS207192 announce AS42581
export:     to AS50107 announce AS42581
export:     to AS50223 announce AS42581
admin-c:    ICLN1-RIPE
tech-c:     ICLN1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
mnt-by:     MNT-NEOTELECOM
created:    2017-04-20T13:39:59Z
last-modified: 2022-12-30T08:06:24Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ATS13-RIPE

organisation:  ORG-ICL48-RIPE
org-name:    Inform Communications Ltd.
country:    KG
org-type:    OTHER
phone:     +996312534800
address:    6A Shabdan Baatyr , Bishkek, Kyrgyzstan
admin-c:    ICLN1-RIPE
tech-c:     ICLN1-RIPE
abuse-c:    ICLN1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-DB-MNT
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
created:    2017-04-19T09:08:08Z
last-modified: 2022-12-01T17:14:36Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Inform Communications Ltd. NOC
address:    6A Shabdan Baatyr , Bishkek, Kyrgyzstan
admin-c:    ER4256-RIPE
tech-c:     ER4256-RIPE
nic-hdl:    ICLN1-RIPE
abuse-mailbox: support@neotelecom.kg
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
created:    2017-04-19T09:08:08Z
last-modified: 2017-04-19T09:08:08Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]