| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.180.255 (lg) / ec2-3-238-180-255.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:b4ff::3ee:b4ff (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UOS AS42546

as-block:    AS42383 - AS42959
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42546
as-name:    UOS
org:      ORG-UOSA4-RIPE
remarks:    --------- Upstreams -------
export:     to AS43576 announce AS-UOS
import:     from AS43576 action pref=120; accept ANY
export:     to AS48648 announce AS-UOS
import:     from AS48648 action pref=120; accept ANY
remarks:    ---------- Peers ----------
export:     to AS15645 announce AS-UOS-IX
import:     from AS15645 action pref=200; accept AS-UAIX
export:     to AS59613 announce AS-UOS-IX
import:     from AS59613 action pref=200; accept AS-UBNIX
remarks:    ------- Downstreams -------
export:     to AS44532 178.214.196.78 at 178.214.196.77 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS44532 178.214.196.78 at 178.214.196.77 action pref=100; accept AS44532
export:     to AS44532 178.214.196.81 at 178.214.196.77 announce ANY
import:     from AS44532 178.214.196.81 at 178.214.196.77 action pref=90; accept AS44532
export:     to AS33855 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS33855 action pref=160; accept AS33855
export:     to AS197253 announce ANY
import:     from AS197253 action pref=100; accept AS197253
export:     to AS39848 announce ANY
import:     from AS39848 action pref=140; accept AS-CITYLANUA
admin-c:    UOSL-RIPE
tech-c:     DK9137-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     UOS-MNT
created:    2007-03-09T07:03:05Z
last-modified: 2022-01-31T14:01:33Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-KL211-RIPE

organisation:  ORG-UOSA4-RIPE
org-name:    UKRANIAN OPTICAL SYSTEMS AND TECHNOLOGIES LLC
org-type:    OTHER
address:    Novopyrogivska str., 50
address:    03045, Kyiv, Ukraine
phone:     +380442810606
admin-c:    UOSL-RIPE
tech-c:     UOSL-RIPE
tech-c:     DK9137-RIPE
abuse-c:    AR29411-RIPE
mnt-ref:    UOS-MNT
mnt-by:     K-Link-MNT
mnt-by:     UOS-MNT
created:    2020-10-29T17:20:34Z
last-modified: 2020-11-11T07:39:27Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Ukrainian Optical Systems NOC
address:    Kyiv, UA
admin-c:    OSE-RIPE
tech-c:     OSE-RIPE
nic-hdl:    UOSL-RIPE
mnt-by:     UOS-MNT
created:    2010-06-08T16:31:15Z
last-modified: 2015-09-29T12:11:40Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dmitry Kamenev
address:    Gogolevskaya, 43, Kyiv, 04053, UA
phone:     +380442810606
nic-hdl:    DK9137-RIPE
mnt-by:     DKA-UOS
created:    2019-06-21T19:16:38Z
last-modified: 2020-11-10T07:26:48Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]