| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ROYAL-AS AS42533

as-block:    AS42383 - AS42959
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42533
as-name:    ROYAL-AS
org:      ORG-TLLC4-RIPE
sponsoring-org: ORG-STL120-RIPE
import:     from AS48641 accept ANY
export:     to AS48641 announce AS42533
import:     from AS41985 accept ANY
export:     to AS41985 announce AS42533
import:     from AS59613 accept AS-UBNIX
export:     to AS59613 announce AS42533
import:     from AS35362 accept ANY
export:     to AS35362 announce AS42533
import:     from AS41985 accept ANY
export:     to AS41985 announce AS42533
import:     from AS25193 accept ANY
export:     to AS25193 announce AS42533
admin-c:    OK4260-RIPE
tech-c:     RTN20-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ROYAL-MNT
created:    2021-03-26T10:56:00Z
last-modified: 2021-11-30T14:00:13Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TLLC4-RIPE
org-name:    "ROYAL TELECOM" LIMITED LIABILITY COMPANY
org-type:    OTHER
address:    03169, KYIV, MOSKOVSKA STREET, 44/1
address:    UKRAINE
abuse-c:    RTN20-RIPE
mnt-ref:    ROYAL-MNT
mnt-by:     ROYAL-MNT
created:    2021-03-25T10:06:34Z
last-modified: 2021-03-25T10:06:34Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ROYAL TELECOM NOC
address:    03169, KYIV, MOSKOVSKA STREET, 44/1
abuse-mailbox: alexk@royal-house.ua
nic-hdl:    RTN20-RIPE
mnt-by:     ROYAL-MNT
created:    2021-03-25T09:49:02Z
last-modified: 2021-03-25T10:06:29Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Olexii Kolyadenko
address:    03169, KYIV, MOSKOVSKA STREET, 44/1
address:    UKRAINE
phone:     +380443001177
nic-hdl:    OK4260-RIPE
mnt-by:     ROYAL-MNT
created:    2021-03-25T10:03:28Z
last-modified: 2021-03-25T10:03:28Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]