| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UNETCOM-AS AS42518

as-block:    AS42383 - AS42959
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42518
as-name:    UNETCOM-AS
remarks:    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
remarks:    Uplinks
remarks:    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
import:     from AS9002 action pref=100; accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-UNETCOMRU
import:     from AS20764 action pref=100; accept ANY
export:     to AS20764 announce AS-UNETCOMRU
remarks:    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
remarks:    DownLinks
remarks:    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
import:     from AS50418 action pref=100; accept AS-NETSOL
export:     to AS50418 announce ANY
remarks:    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
remarks:    MSK-IX
remarks:    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
export:     to AS8631 announce AS-UNETCOMRU
import:     from AS8631 action pref=130; accept AS-MSKROUTESERVER
remarks:    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
remarks:    SPB-IX
remarks:    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
import:     from AS43690 action pref=130; accept AS-SPBROUTESERVER
export:     to AS43690 announce AS-UNETCOMRU
import:     from AS13238 action pref=170; accept AS-YANDEX
export:     to AS13238 announce AS-UNETCOMRU
remarks:    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
remarks:    PITER-IX
remarks:    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
export:     to AS50817 announce AS-UNETCOMRU
import:     from AS50817 action pref=130; accept as-piter-ix
remarks:    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
remarks:    DATA-IX
remarks:    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
export:     to AS50952 announce AS-UNETCOMRU
import:     from AS50952 action pref=130; accept AS-DATAIX
remarks:    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
org:      ORG-UCL1-RIPE
admin-c:    PMA31-RIPE
admin-c:    AM48043-RIPE
tech-c:     AM21537-RIPE
tech-c:     IO1473-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-UNETKOM
created:    2007-03-06T11:00:17Z
last-modified: 2021-10-27T08:52:18Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ATS13-RIPE

organisation:  ORG-UCL1-RIPE
org-name:    Unet Communication LLC
org-type:    Other
descr:     Unet Communication LLC
address:    32-A Iskrovskiy pr., office 34-H
address:    193318 Saint-Petersburg
address:    Russia
phone:     +7 812 6408640
fax-no:     +7 812 6408642
abuse-c:    AR22379-RIPE
admin-c:    PMA31-RIPE
admin-c:    AM48043-RIPE
tech-c:     AM21537-RIPE
tech-c:     IO1473-RIPE
mnt-ref:    MNT-UNETKOM
mnt-ref:    MNT-ALFATELECOM
mnt-by:     MNT-UNETKOM
created:    2007-03-01T15:19:35Z
last-modified: 2021-04-28T10:29:03Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andrey Moskovkin
address:    193318 Saint-Petersburg, Russia
address:    32-A Iskrovskiy pr., office 34-H
phone:     +7(812)640-86-40
phone:     +7(812)640-86-43
nic-hdl:    AM21537-RIPE
mnt-by:     MNT-UNET
created:    2011-10-12T10:13:27Z
last-modified: 2020-06-22T12:46:14Z
source:     RIPE

person:     Aleksandr Markov
address:    193318 Saint-Petersburg, Russia
address:    32-A Iskrovskiy pr., office 34-H
phone:     +7(812)640-86-40
nic-hdl:    AM48043-RIPE
mnt-by:     MNT-UNET
created:    2021-04-28T10:23:27Z
last-modified: 2021-04-28T10:23:27Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Irina Ostrikova
address:    193318 Saint-Petersburg, Russia
address:    32-A Iskrovskiy pr., office 34-H
phone:     +7(812)640-86-40
phone:     +7(812)640-86-43
nic-hdl:    IO1473-RIPE
mnt-by:     MNT-UNET
created:    2021-04-28T10:05:15Z
last-modified: 2021-04-28T10:05:15Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Prihodko Margarita Anatolyevna
address:    32-A Iskrovskiy pr., office 34-H
address:    193318 Saint-Petersburg, Russia
phone:     +7 812 6408640
fax-no:     +7 812 6408642
nic-hdl:    PMA31-RIPE
mnt-by:     MNT-UNETKOM
created:    2007-03-01T15:19:35Z
last-modified: 2011-07-12T19:27:07Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]