| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.98.39 (lg) / ec2-3-238-98-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:6227::3ee:6227 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  X-COM-AS AS42512

as-block:    AS42383 - AS42959
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-08-19T06:50:17Z
last-modified: 2021-08-19T06:50:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42512
as-name:    X-COM-AS
org:      ORG-XL37-RIPE
remarks:    --------------------------------------------------
remarks:    UP-Links
remarks:    --------------------------------------------------
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-X-COM
import:     from AS39608 accept ANY
export:     to AS39608 announce AS-X-COM
import:     from AS12883 accept ANY
export:     to AS12883 announce AS-X-COM
import:     from AS13249 accept ANY
export:     to AS13249 announce AS-X-COM
import:     from AS50952 accept AS-DATAIX
export:     to AS50952 announce AS-X-COM
import:     from AS15169 accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 announce AS-X-COM
import:     from AS6849 accept ANY
export:     to AS6849 announce AS-X-COM
remarks:    --------------------------------------------------
remarks:    IX Peers
remarks:    --------------------------------------------------
import:     from AS15645 accept AS-UAIX
export:     to AS15645 announce AS-X-COM
import:     from AS59613 accept AS-UBNIX
export:     to AS59613 announce AS-X-COM
import:     from AS32934 accept AS32934
export:     to AS32934 announce AS-X-COM
remarks:    --------------------------------------------------
remarks:    Customers
remarks:    --------------------------------------------------
import:     from AS197575 accept AS197575
export:     to AS197575 announce ANY
import:     from AS196777 accept AS-SKYNET-BRV
export:     to AS196777 announce ANY
import:     from AS34056 accept AS-KIEVNET
export:     to AS34056 announce AS-X-COM
import:     from AS57985 accept AS57985
export:     to AS57985 announce ANY
import:     from AS208347 accept AS208347
export:     to AS208347 announce ANY
import:     from AS51742 accept AS51742
export:     to AS51742 announce ANY
import:     from AS212438 accept AS212438
export:     to AS212438 announce ANY
import:     from AS202221 accept AS202221
export:     to AS202221 announce ANY
remarks:    --------------------------------------------------
remarks:
remarks:    --------------------------------------------------
admin-c:    XCOM1-RIPE
tech-c:     XCOM1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     XCOMVVA-MNT
created:    2007-03-05T12:57:48Z
last-modified: 2021-02-18T10:39:31Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NO3-RIPE

organisation:  ORG-XL37-RIPE
org-name:    X-COM LLC
org-type:    OTHER
address:    28A Zelena str., Hnidyn, Ukraine, 08340
abuse-c:    XCOM1-RIPE
admin-c:    XCOM1-RIPE
tech-c:     XCOM1-RIPE
mnt-ref:    XCOMVVA-MNT
mnt-by:     XCOMVVA-MNT
created:    2018-03-09T09:27:46Z
last-modified: 2018-03-09T09:31:54Z
source:     RIPE # Filtered

role:      X-COM NOC
address:    28A Zelena str., Hnidyn, Ukraine, 08340
abuse-mailbox: abuse@x-com.net.ua
admin-c:    APOL4411
tech-c:     APOL4411
nic-hdl:    XCOM1-RIPE
mnt-by:     XCOMVVA-MNT
created:    2018-03-09T09:25:40Z
last-modified: 2018-03-09T09:29:38Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]