| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.238.248.103 (lg) / ec2-34-238-248-103.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ee:f867::22ee:f867 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  USI-AS AS42492

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42492
as-name:    USI-AS
org:      ORG-iA679-RIPE
remarks:    (Partial) transits
remarks:    ------------------
remarks:    Reasonnet
import:     from AS25525 action pref=100; accept ANY
export:     to AS20562 announce AS42492
remarks:    JointTransit
import:     from AS24785 action pref=100; accept ANY
export:     to AS20562 announce AS42492
remarks:    OpenPeering
import:     from AS20562 action pref=200; accept AS-OPENPEERINGPEERS
export:     to AS24785 announce AS42492
remarks:    ------------------
remarks:    NL-ix Peers
remarks:    ------------------
remarks:    OpenPeering (bilateral)
import:     from AS20562 action pref=300; accept AS-OPENPEERING
export:     to AS20562 announce AS42492
remarks:    NerdNet
import:     from AS5418 action pref=300; accept AS5418
export:     to AS5418 announce AS42492
remarks:    RTL Interactief
import:     from AS20504 action pref=300; accept AS-RTL
export:     to AS20504 announce AS42492
remarks:    Sitebytes
import:     from AS31680 action pref=300; accept AS-SITEBYTES
export:     to AS31680 announce AS42492
remarks:    Prolocation
import:     from AS41887 action pref=300; accept AS-PROLOCATION
export:     to AS41887 announce AS42492
admin-c:    UA17322-RIPE
tech-c:     UA17322-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     OPENPEERING-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2007-03-02T11:05:24Z
last-modified: 2018-09-04T10:22:28Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-OPB1-RIPE

organisation:  ORG-iA679-RIPE
org-name:    UNICA ICT B.V.
org-type:    OTHER
address:    Ambachtsweg 18
address:    8152 BA Lemelerveld
phone:     +31 882222676
abuse-c:    AR28016-RIPE
admin-c:    UA17322-RIPE
tech-c:     UA17322-RIPE
mnt-ref:    OPENPEERING-MNT
mnt-by:     OPENPEERING-MNT
created:    2007-03-01T10:50:09Z
last-modified: 2015-12-08T16:09:06Z
source:     RIPE # Filtered

role:      UnicCloud
address:    Ambachtsweg 18
address:    8152 BA Lemelerveld
phone:     +31 882222676
nic-hdl:    UA17322-RIPE
mnt-by:     OPENPEERING-MNT
created:    2015-12-08T16:05:33Z
last-modified: 2015-12-08T16:05:33Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]